Zgłoś swój model

International Tekla Structures project competition

Dołącz następujące pliki do swojego modelu:

 • Informacje o projekcie (opis projektu, nazwę projektu, projektanta, lokalizację, rysunek zestawczy w formacie PDF i dodatkowe detale).
 • Plik .db1 i bazy danych profili modelu Tekla (folder modelu).
 • Ujęcia (zrzuty ekranu) modelu (przynajmniej 3 obrazy, najlepiej w formacie JPG, całego modelu i ważnych detali).
 • Pełen model Tekla BIMsight (.tbp) razem ze śrubami, zbrojeniem i plikami referencyjnymi. (Zalecamy także podkreślenie ciekawych miejsc w projekcie zapisując je jako zrzuty ekranu (snapshots) w Tekla BIMsight).
 • Przykładowe rysunki z projektu (2-3 pliki PDF).
 • Informacje o projekcie w formularzu XLS.
 • Zdjęcia (min. 1 plik) lub grafiki koncepcyjne projektu.

Uwaga: JEŻELI dokonano modyfikacji systemowych, proszę dołączyć także:

 • bazę danych profili (profdb.bin),
 • bazę danych materiałów (matdb.bin),
 • bazę danych śrub (screwdb.db),
 • bazę danych zespołów śrub (assdb.db),
 • bazę danych zbrojeń (rebar_database.inp),
 • profile parametryczne (profitab.inp).

Trimble / Construsoft zastrzega sobie prawo do odrzucenia modeli niespełniających powyższych wymagań.

 Uwaga: Zgłaszając model do konkursu, automatycznie dajesz firmom Construsoft oraz Trimble prawo do wykorzystania modelu w celach promocyjnych.


Twój projekt

Dziękujemy! Twój projekt został przesłany. Teraz oczekuje na zatwierdzenie przez administratora.
Coś poszło nie tak. Odśwież stronę i spróbuj ponownie. Jeśli nadal będziesz mieć problem, skontaktuj się z nami.
Aby przesłać pliki, kliknij pole "upuść". Uwaga: przesyłaj pliki poprzez odpowiednie pola (zapisz obrazy w pierwszym polu, pliki PDF i pliki projektu w drugim polu i formularz projektu w trzecim polu).
Jeśli napotkasz problem z przesłaniem dużego pliku, anuluj przesyłanie i spróbuj ponownie. Jeśli nadal nie widzisz żadnych postępów w przesyłaniu, skontaktuj się z nami.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Akceptuję Zasady i Warunki Konkursu Tekla BIM Awards *