Voorwaarden

Tekla BIM Awards 2018

De BIM Awards zijn opgedeeld in zeven categorieën en u kunt per categorie meerdere projecten inzenden. De categorieën zijn:

 • Commerciële projecten
 • Publieke projecten
 • Industriële projecten
 • Infrastructurele projecten
 • Sport en recreatie
 • Kleinschalige projecten
 • Studentenprojecten

U kunt uw projecten tot en met 15 mei 12:00 uur indienen.

Om mee te kunnen doen, dient u de volgende bestanden aan te leveren:

 • Het Tekla Stuctures-model (.db1) en profielendatabasebestand van de Tekla (modelmap);
 • Een Tekla BIMsight-model (.tbp) inclusief bouten, wapening en referentiebestanden. Het BIMsight-model zal op de website komen te staan, zodat bezoekers en de jury een goede indruk krijgen van het model. We raden aan om een aantal vensters op te slaan, zodat men snel naar de highlights van het model kan navigeren.
 • Snapshots van het model (min. 3 afbeeldingen, bij voorkeur in JPG-formaat, bijvoorbeeld van het hele model en enkele relevante details);
 • Voorbeeldtekeningen van de projecten (min. 2 tot 3 PDF-bestanden);
 • Foto's of artist impressions van het project. We raden aan om meerdere foto's/afbeeldingen toe te voegen, zodat het publiek een goed beeld krijgt van uw project.
 • Formulier met projectinformatie
 • Het verhaal bij het ingezonden project: een (korte) projectbeschrijving, het liefste inclusief informatie over de samenwerking, het gebruik van BIM en welke uitdagingen u bent tegenkomen en hoe deze zijn opgelost. Het is immers uw verhaal!

Als u wijzigingen hebt aangebracht aan het systeem, dan vragen we u ook de volgende bestanden aan te leveren: profielendatabase (profdb.bin), materialendatabase (matdb.bin), boutendatabase, (screwdb.db), boutsamenstellingendatabase (assadb.db), wapeningsdatabase (rebar_database.inp), parametrische profielen (profitab.inp)

Trimble Solutions / Construsoft heeft het recht om het model uit te sluiten als een of meerdere van de vereiste documenten niet wordt aangeleverd.

Hoe genereert u een Tekla BIMsight-model ?

 • Open het model in Tekla Structures
 • Kies 'Bestand'
 • Klik op "Publiceren naar Tekla BIMsight ..."
 • Vink "Bouten" en "Wapening" aan
 • Klik op de knop 'Alles publiceren'
 • Er wordt een map met de naam "Tekla BIMsight-modellen" met het .tbp-bestand gemaakt in de modelmap

Rechten en licenties

Door uw projecten (modellen, bestanden en afbeeldingen) in te zenden voor de Construsoft BIM Awards verklaart en garandeert u dat:

 • u hiertoe gerechtigd bent;
 • u voor de inhoud een licentie verleend, zoals hieronder aangegeven;
 • indiening van de inhoud geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij;
 • uw openbaarmaking van de inhoud geen afbreuk doet aan de geheimhoudingsverplichtingen die u tegenover een derde partij hebt.

U verleent Trimble en Construsoft een niet-exclusieve, eeuwigdurende, wereldwijde, royaltyvrije en overdraagbare licentie voor het gebruiken, reproduceren, maken van afgeleide werken, verspreiden, wijzigen, openbaar uitvoeren en openbaar weergeven van uw inhoud met als doel de marketing en verkoopdemonstratie van Trimble- en / of Tekla-producten, en met het oog op de verdere ontwikkeling van de Trimble-, Construsoft- en / of Tekla-producten en aanverwante diensten.