Regulamin

Tekla BIM Awards 2018

Tegoroczna edycja konkursu Tekla BIM Awards 2018 zawiera 7 kategorii, w których można zgłosić wiele kandydatur:

 • Projekty komercyjne
 • Projekty publiczne
 • Projekty przemysłowe
 • Projekty infrastrukturalne
 • Sport i rekreacja
 • Małe projekty
 • Projekty studenckie

Możesz przesłać swoje modele do 15 maja 2018 r do godziny 12 w południe.


Uczestnicy muszą zapewnić następujące materiały:

 • Informacje o projekcie (opis projektu, nazwę projektu, projektanta, lokalizację, rysunek zestawczy w formacie PDF i dodatkowe detale),
 • Plik .db1 i bazy danych profili modelu Tekla (folder modelu),
 • Ujęcia (zrzuty ekranu) modelu (przynajmniej 3 obrazy, najlepiej w formacie JPG, całego modelu i ważnych detali),
 • Pełen model Tekla BIMsight (.tbp) razem ze śrubami, zbrojeniem i plikami referencyjnymi. (Zalecamy także podkreślenie ciekawych miejsc w projekcie zapisując je jako zrzuty ekranu (snapshots) w Tekla BIMsight),
 • Przykładowe rysunki z projektu (2-3 pliki PDF),
 • Informacje o projekcie w formularzu XLS. Pobierz plik TUTAJ,
 • W miarę możliwości prosimy wypełnić formularz w języku angielskim,
 • Zdjęcia (min. 1 plik) lub grafiki koncepcyjne projektu.

Uwaga: JEŻELI dokonano modyfikacji systemowych, proszę dołączyć także:

 • bazę danych profili (profdb.bin),
 • bazę danych materiałów (matdb.bin),
 • bazę danych śrub (screwdb.db),
 • bazę danych zespołów śrub (assdb.db),
 • bazę danych zbrojeń (rebar_database.inp),
 • profile parametryczne (profitab.inp).

Uwaga: Zgłaszając model do konkursu, automatycznie dajesz firmom Construsoft oraz Trimble Solutions prawo do wykorzystania modelu w celach reklamowych.

Trimble / Construsoft zastrzega sobie prawo do odrzucenia modeli niespełniających powyższych wymagań.


Jak wygenerować model BIMsight Tekla?

 • Otwórz model w Tekla Structures.
 • Otwórz menu "Plik".
 • Kliknij "Publikuj do programu Tekla BIMsight ...".
 • Zaznacz opcje "Śruby" oraz "Zbrojenie".
 • Kliknij przycisk "Publikuj wszystko". Model Tekla BIMsight zostanie utworzony.
 • W folderze modelu znajdziesz folder "Tekla BIMsight Models" zawierający gotowy plik .tbp.

Więcej modeli

By zwiększyć swoje szanse na wygraną, możesz przesłać wiele różnych modeli.


Głosuj

Od 17 maja do 6 czerwca 2018 , wszyscy mogą głosować na  kandydatury w poszczególnych kategoriach Tekla BIM Awards 2018. Można tego dokonać przyciskiem głosowania dla kandydatury.


Zwycięzca

Ogłoszenie zwycięzców nastąpi 13 czerwca 2018 roku na stronie internetowej konkursu.

Zwycięzcy wyłonieni w konkursie Tekla BIM Awards biorą udział w międzynarodowej edycji konkursu: Tekla Global BIM Awards 2018


Prawa i licencje

Przesyłając modele i obrazy ("Treść") Do Construsoft i Trimble Solutions Corporation ("Trimble"), Oświadczasz i gwarantujesz, że:

 • jesteś uprawniony do tego i udzielasz licencji na Treści takie, jak wskazano poniżej;
 • przesłanie takiej Treści nie narusza praw własności intelektualnej stron trzecich;
 • Twoje ujawnienie Treści nie narusza żadnych zobowiązań dotyczących poufności, które możesz mieć wobec osób trzecich.

Udzielasz Trimble i Construsoft niewyłącznej, wieczystej, światowej, wolnej od opłat i możliwej do przeniesienia licencji na używanie, reprodukowanie, tworzenie dzieł pochodnych, dystrybucję, modyfikację, publiczną prezentację i publiczną prezentację Twoich treści w celach marketingowych i demonstracyjnych sprzedaży. Produkty Trimble i / lub Tekla oraz w celu dalszego rozwoju produktów Trimble i Construsoft i / lub Tekla oraz powiązanych usług.