Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 676 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Białystok – Supraśl wraz z obejściem m. Ogrodniczki i m. Krasne

Construsoftbimawards - Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 676 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Białystok – Supraśl wraz z obejściem m. Ogrodniczki i m. Krasne
Category Infrastructure Projects
Year 2018
Country Poland
Organization Mostostal Kielce S.A
Author Mateusz Babis
Place of construction Krasne

Projekt warsztatowy konstrukcji stalowej. Za modelowana została estakada o łącznej długości 620m, ciężar konstrukcji stalowej wynosi 2200 ton. Jest to obiekt w formie rusztu (dwa dźwigary balchownicowe połączone poprzecznicami, uzupełnione o wsporniki.
Wykonanie modelu miało na celu sporządzenie projektu warsztatowego, uwzględniającym informacje zawarte w projekcie wykonawczym jak również możliwości produkcyjne zakładu i dostępność(gabaryty) materiałów na rynku.

Workshop design of steel construction. A flyover with a total length of 620m was modeled, the weight of the steel structure is 2,200 Mg. It is an object in the form of a grid (two baling beams joined by crossbars, supplemented by brackets.
The implementation of the model was aimed at theprepare of a workshop project, taking into account the information contained in the detailed design as well as the plant’s production capacity and availability (dimensions) of materials on the market.

Leave your comment

  Subscribe  
Notify of