Budynek Suszarni i Kotłowni

Construsoftbimawards - Budynek Suszarni i Kotłowni
Categoría Proyectos de menor escala
Año 2020
País Poland
Organización Biuro Projektów Konstrukcyjnych FAMPROJEKT
Autor mgr inż. Arkadiusz Wierzbicki
Cliente T.B. Fruit Polska Sp. z o.o.
Lugar de construcción Brzostowiec

Budynek suszarni wraz z kotłownią, warsztatem, zapleczem socjalnym i magazynem o wysokości 11,84m. Układ konstrukcyjny stanowią ławy i stopy fundamentowe żelbetowe, ściany nośne spięte wieńcami żelbetowymi, oraz ramy stalowe. Ramy stalowe składają się z słupów stalowych opartych przegubowo na fundamencie i w sposób sztywny mocowany do rygla ramy. Rygiel ramy zaprojektowano jako kratownicę trapezową. Na kratach w rozstawie co 6,0m zaprojektowano płatwie stalowe w układzie jednoprzęsłowym oparte w sposób przegubowe w każdym górnym węźle kratownicy.
Masa całkowita konstrukcji 129t.

Drying building with boiler room, workshop, social facilities and a warehouse with a height of 11.84 m. The structural system consists of reinforced concrete benches and footings, load-bearing walls fastened with reinforced concrete wreaths, and steel frames. The steel frames consist of steel columns articulated on the foundation and rigidly attached to the frame bolt. The frame transom was designed as a trapezoidal truss. Steel purlins in a single-span arrangement were designed on grates spaced every 6.0 m, articulated in each upper node of the truss.
Total weight of the structure 129t.

Deje su comentario

  Subscribe  
Notify of