Oświadczenie w sprawie prywatności

Construsoft Sp. z o.o.(dalej „Construsoft“ lub w formie czasownika w pierwszej osoby liczby mnogiej) zdaje sobie sprawę, jak ważna jest Twoja prywatność. Szanujemy Twoją prywatność i prywatność odwiedzających naszą witrynę internetową i dokładamy starań, by przekazywane nam przez Ciebie informacje były traktowane jako informacje poufne. Przetwarzanie Twoich danych osobowych przebiega zgodnie z wymaganiami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Niniejsze oświadczenie w sprawie prywatności ma na celu zapewnienie ochrony Twojej prywatności i opisaliśmy w nim, w jaki sposób postępujemy z Twoimi danymi osobowymi (online). Niniejsze oświadczenie w sprawie prywatności znajduje się na naszej stronie głównej oraz na stronach, na których wymagamy podania danych osobowych.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zawierania i realizacji umów w zakresie produktów i usług oraz w celu zarządzania wynikającymi z tego relacjami, a także do prowadzenia działań zmierzających do poszerzenia bazy klientów.

Construsoft zbiera wyłącznie przekazywane przez Ciebie dane osobowe oraz dane osobowe dotyczące sposobu korzystania przez Ciebie z Construsoft, Trimble lub innych produktów w formie oprogramowania, a także z usług (online lub offline), podczas imprez marketingowych lub sprzedażowych Construsoft, lub w witrynach internetowych, np. construsoft.com i innych witrynach internetowych, którymi zarządza Construsoft. Witryny internetowe Construsoft wyróżnia obecność logo Construsoft, a we wszystkich takich witrynach również publikujemy niniejsze oświadczenie w sprawie prywatności.

Jeżeli wypełniasz pola umowy lub formularza rejestracji w naszej witrynie internetowej, lub jeżeli wysyłasz nam wiadomość e-mail, przesłane w ten sposób dane będą przechowywane przez okres wymagany do odpowiedzi i pełnego załatwienia sprawy, której wiadomość dotyczy, z uwzględnieniem formy lub treści takiej wiadomości. Przestrzegamy także przepisów RODO.

Jeżeli korzystasz z kanałów offline lub online oferowanych przez Construsoft działając w charakterze zamawiającego, placówki oświatowej lub dowolnej innej organizacji, możemy także zbierać informacje osobowe identyfikujące tą organizację. Dane osobowe w tym sensie oznaczają dowolne informacje, dzięki którym Construsoft może Cię zidentyfikować. Standardowo to Ty ustalasz, które dane osobowe nam udostępniasz działając w ramach organizacji, natomiast czasami nasze produkty lub usługi wymagają od Ciebie podania konkretnych informacji (np. w przypadku wsparcia online). Mogą to być następujące informacje:

· adres e-mail

· imię

· nazwisko

· dane firmy

· państwo

· funkcja

· adres IP

· adres MAC

lub ewentualnie inne dane osobowe

Construsoft wykorzystuje Twoje dane osobowe do ulepszania swoich produktów i usług, do kontaktu z Tobą, na potrzeby badawcze, marketingu i sprzedaży, na potrzeby oferowania treści dostosowanych do charakterystyk użytkowników i promowania zapotrzebowania na nasze produkty i usługi. W związku z powyższym informacje mogą być udostępniane dostawcom oferowanego przez nas oprogramowania lub naszym zagranicznym placówkom.


BEZPIECZEŃSTWO

W Construsoft posiadamy stabilną strukturę ICT, która zabezpiecza znajdujące się w niej dane. Aby zapewnić ich ochronę stosujemy środki organizacyjne i techniczne. Na wszystkich szczeblach firmy występuje wysoki poziom świadomości wagi kwestii prywatności i ochrony danych osobowych.

WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIE
We ramach świadczenia usług drogą elektroniczna wykorzystujemy pliki cookie. Cookie to prosty, niewielki plik, wysyłany razem ze stronami niniejszej witryny internetowej i przechowywany przez przeglądarkę na twardym dysku Twojego komputera. Wykorzystujemy te pliki do zapamiętywania Twoich ustawień i preferencji. Możesz wyłączyć te pliki z poziomu przeglądarki. Więcej informacji na temat wyłączana i włączania obsługi plików cookie oraz ich usuwania znaleźć można w instrukcji i/lub opcji „Pomoc“ przeglądarki.

WIZYTY I KLIKANIE
Nasza witryna internetowa rejestruje ogólne dane odwiedzających. Takiej rejestracji może podlegać w szczególności adres IP Twojego komputera, ewentualna nazwa użytkownika, czas pozyskania danych i dane wysyłane przez przeglądarkę osoby odwiedzającej. Dane te mogą być wykorzystane do analizy statystycznej odwiedzin w witrynie oraz klikania na jej stronach. Dane te są także wykorzystywane do optymalizacji działania naszej witryny internetowej.

GOOGLE ANALYTICS

Korzystamy z usługi Google Analytics w celu monitorowania sposobu korzystania z naszej witryny internetowej oraz skuteczności naszych reklam Adwords w wynikach wyszukiwania. Informacje uzyskane w taki sposób, w tym adres Twojego komputera (adres IP) przekazywane są do Google i przechowywane na serwerach tej firmy. Google może przekazywać te informacje osobom trzecim jeżeli ma taki obowiązek wobec prawa lub jeżeli takie osoby trzecie przetwarzają informacje w imieniu Google. Nie mamy na to żadnego wpływu.

Facebook, LinkedIn, Twitter i podobne serwisy 
Witryny internetowe Construsoft zawierają przyciski i/lub łącza pozwalające promować lub udostępniać strony w sieciach społecznościowych, takich jak Facebook, LinkedIN i Twitter. Te przyciski i/lub łącza mają postać kodu przekazanego przez Facebook. LinkedIN, czy Twitter. Wykonanie tego kodu zależy od przesłania pliku cookie (zob. powyżej).

Zapoznaj się z oświadczeniami w sprawie prywatności opublikowanymi w serwisach Facebook, Twitter, czy LinkedIn (mogą one ulegać częstym zmianom), gdzie podano, co serwisy te robią z Twoimi danymi osobowymi, które przetwarzają za pośrednictwem tego kodu.

BIULETYN INFORMACYJNY
Oferujemy funkcję biuletynu informacyjnego, w którym informujemy zainteresowane osoby o nowościach dotyczących naszych produktów, usług i publikujemy związane z tym treści. Każdy biuletyn zawiera łącza, za pomocą którego możesz anulować swoją subskrypcję na niego.

DOSTĘP, SPROSTOWANIE I PRAWO DO SPRZECIWU
Masz prawo zażądać dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia. Zob. nasze dane kontaktowe. Aby zapobiec przypadkom oszustwa zweryfikujemy Twoją tożsamość. W przypadku, gdy chodzi o dostęp do danych osobowych dotyczących plików cookie, musisz przesłać nam razem z żądaniem kopię takiego pliku. Możesz znaleźć te pliki za pomocą ustawień swojej przeglądarki.

Jeżeli jesteś osobą związaną z naszą firmą, masz możliwość uzyskania dostępu do swoich danych osobowych na pisemny wniosek. Jeżeli dane przekazane przez nas są nieprawidłowe, możesz zwrócić się do nas na piśmie o ich sprostowanie lub usunięcie. Możesz również poinformować nas na piśmie, że nie chcesz, byśmy się z Tobą kontaktowali w sprawie naszych produktów i usług, zgłaszając ten fakt na następujący adres:

Construsoft Sp. z o.o.
Wilczak 17
61-623 Poznań
Polska
Email: info@construsoft.pl
tel: (61) 8260 071

ZMIANY TREŚCI OŚWIADCZENIA W SPRAWIE PRYWATNOŚCI
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści niniejszego oświadczenia. Zmiany w tym zakresie będą publikowane w naszych witrynach internetowych.