Zgłoś swój model

Dołącz następujące pliki:

 • Ujęcia (zrzuty ekranu) modelu (przynajmniej 3 obrazy, najlepiej w formacie JPG, całego modelu i ważnych detali),
 • Przykładowe rysunki z projektu (2-3 pliki PDF),
 • Zdjęcie obiektu (min. 1 plik) lub grafikę koncepcyjną projektu.
 • Video – opcjonalnie
 • Dołącz następujące pliki za pośrednictwem linku (Dropbox, Dropzone, Dysk Google itp.) pliki: plik modelu .db1, modele  IFC projektu.  //  tylko do użytku wewnętrznego, nie zostaną opublikowane! Na późniejszym etapie konkursu możemy poprosić o dosłanie  całego folderu modelu.

Uwaga: JEŻELI dokonano modyfikacji systemowych, proszę dołączyć także:

 • bazę danych profili (profdb.bin),
 • bazę danych materiałów (matdb.bin),
 • bazę danych śrub (screwdb.db),
 • bazę danych zespołów śrub (assdb.db),
 • bazę danych zbrojeń (rebar_database.inp),
 • profile parametryczne (profitab.inp).

Uwaga: Zgłaszając model do konkursu, automatycznie dajesz firmom Construsoft oraz Trimble Solutions prawo do wykorzystania modelu w celach reklamowych.

Trimble / Construsoft zastrzega sobie prawo do odrzucenia modeli niespełniających powyższych wymagań

Dziękujemy! Twój projekt został przesłany. Teraz oczekuje na zatwierdzenie przez administratora.
Coś poszło nie tak. Odśwież stronę i spróbuj ponownie. Jeśli nadal będziesz mieć problem, skontaktuj się z nami.
Aby przesłać pliki, kliknij pole „upuść”. Uwaga: przesyłaj pliki przez odpowiednie pola: obrazy i rysunki przez pierwsze pole, wideo (jeśli istnieje) przez drugie pole. Wszystkie pozostałe pliki prosimy przesyłać za pośrednictwem aktywnego linku (takiego jak Dropbox, OneDrive lub Google Drive).
Jeśli napotkasz problem z przesłaniem dużego pliku, anuluj przesyłanie i spróbuj ponownie. Jeśli nadal nie widzisz żadnych postępów w przesyłaniu, skontaktuj się z nami.