Regulamin

Tekla BIM Awards 2018

Tegoroczna edycja konkursu Tekla BIM Awards 2019 zawiera 7 kategorii, w których można zgłosić wiele kandydatur:

 • Projekty komercyjne
 • Projekty publiczne
 • Projekty przemysłowe
 • Projekty infrastrukturalne
 • Sport i rekreacja
 • Małe projekty
 • Projekty studenckie

Swoje modele możesz przesłać do 14 maja 2019 r do godziny 12 w południe.


Uczestnicy muszą zapewnić następujące materiały:

 • Informacje o projekcie (opis projektu, nazwę projektu, projektanta, lokalizację, rysunek zestawczy w formacie PDF i dodatkowe detale),
 • Cały folder modelu Tekla Structures (.zip)
 • Wszystkie modele IFC i inne modele referencyjne wykorzystane w projekcie
 • Ujęcia (zrzuty ekranu) modelu (przynajmniej 3 obrazy, najlepiej w formacie JPG, całego modelu i ważnych detali),
 • Przykładowe rysunki z projektu (2-3 pliki PDF),
 • Informacje o projekcie w formularzu XLS. Pobierz plik TUTAJ,
 • W miarę możliwości prosimy wypełnić formularz w języku angielskim,
 • Zdjęcie obiektu (min. 1 plik) lub grafikę koncepcyjną projektu.

Uwaga: Zgłaszając model do konkursu, automatycznie dajesz firmom Construsoft oraz Trimble Solutions prawo do wykorzystania modelu w celach reklamowych.

Trimble / Construsoft zastrzega sobie prawo do odrzucenia modeli niespełniających powyższych wymagań


Więcej modeli

By zwiększyć swoje szanse na wygraną, możesz przesłać wiele różnych modeli.


Głosuj

Od 20 maja do 14 czerwca 2019 , wszyscy mogą głosować na  kandydatury w poszczególnych kategoriach Tekla BIM Awards 2019. Można tego dokonać przyciskiem głosowania dla kandydatury.


Zwycięzca

Ogłoszenie zwycięzców nastąpi 18 czerwca 2019 roku na stronie internetowej konkursu.

Zwycięzcy wyłonieni w konkursie Tekla BIM Awards biorą udział w międzynarodowej edycji konkursu: Tekla Global BIM Awards 2020


Prawa i licencje

Przesyłając modele i obrazy ("Treść") Do Construsoft i Trimble Solutions Corporation ("Trimble"), Oświadczasz i gwarantujesz, że:

 • jesteś uprawniony do tego i udzielasz licencji na Treści takie, jak wskazano poniżej;
 • przesłanie takiej Treści nie narusza praw własności intelektualnej stron trzecich;
 • Twoje ujawnienie Treści nie narusza żadnych zobowiązań dotyczących poufności, które możesz mieć wobec osób trzecich.

Udzielasz Trimble i Construsoft niewyłącznej, wieczystej, światowej, wolnej od opłat i możliwej do przeniesienia licencji na używanie, reprodukowanie, tworzenie dzieł pochodnych, dystrybucję, modyfikację, publiczną prezentację i publiczną prezentację Twoich treści w celach marketingowych i demonstracyjnych sprzedaży. Produkty Trimble i / lub Tekla oraz w celu dalszego rozwoju produktów Trimble i Construsoft i / lub Tekla oraz powiązanych usług.