Строительство целлюлозно-картонного комбината в г. Усть-Илимске

Construsoftbimawards - Строительство целлюлозно-картонного комбината в г. Усть-Илимске
Category Industrial Projects
Year 2021
Country Poland
Organization Studio K3 sp. z o.o.
Project partners Biprojekt
Author Jakub Fellmann
Co-authors Maciej Miszczyk, Oskar Nachurny,
Client Ilim group
Place of construction Ust Ilimsk
Tags

Projekt budowlany i wykonawczy hali produkcyjnej w miejscowości Ust-Ilimsk w Rosji wykonany na zlecenie ILIM Group. Do zadań biura należało: wykonanie obliczeń statycznych konstrukcji, wykonanie rysunków konstrukcji stalowej i żelbetowej. Wszystkie dokumenty sporządzono w językach: angielskim i rosyjskim. Hala 3 nawowa (szerokość nawy głównej: 38,5m), wymiary w rzucie: 330x65m. Wysokość całkowita: 29,5m względem poziomu „0”. W środkowej nawie poruszają się 3 suwnice o rozpiętości 34,7m i udźwigu 2x150t + 20t, możliwość pracy w trybie „combo” i podniesienie ładunku o ciężarze 250 ton! Do posadowienia konstrukcji wykonano prawie 2000 pale żelbetowe. Słupy główne zaprojektowane jako blachownice o wysokości 1800mm. Konstrukcję główną dachu stanowią dźwigary kratownicowe o rozpiętości 35m, wysokość dźwigara w kalenicy: 3200mm. Wewnątrz hali zaprojektowano stropy żelbetowe na ruszcie stalowym, obciążenie w miejscach dróg transportowych: 75kN/m2, ciężar instalacji podwieszonych do stropu: 10kN/m2! Całkowity ciężar konstrukcji stalowej przekroczył 9 250 ton. Projekt zawiera także konstrukcje fundamentu maszyny papierniczej o wymiarach całkowitych 15,5m(szerokość) x 214,0m(długość) x 12,2m(wysokość) i kubaturze9 148,2m3, fundamenty zbiorników, kanały technologiczne. Objętość konstrukcji żelbetowej (z wyłączeniem fundamentu pod maszynę): 82 000m3.

Building and working design of paper production hall in Ust-Ilimsk were made on the order of ILIM Group. The tasks of design office were: making the static calculation of structure, making a working drawings of steel and concrete structure. All documents were made in two languages: english and russian. Designed hall is three naves with central naves width 38,5m and dimensions from top view: 330x65m. Height of structure is 29,5m from building „0” level. In central nave 3 cranes can work at the same time. The cranes span width is 34,7m. Hoisting capacity is 2x150t + 20t. „Combo” mode gives a posibility of lifting weight over 250 tons. For bearing all loads acting on structure were created almost 2 000 piles. Main structure columns were designed as welded from steel plates and their height is 1800mm. Structure of roof was made as truss girder with 35 meters length and 3200mm height in ridge. Inside the hall were designed two concrete floors which are lying on steel beams. Loads in traffic ways are 75 kN/m2, weight of hanged instalations is 10kN/m2. Total weight of steel structure is over 9 250 tons. The project contains also foundation of paper machine with total dimensions 15,5m (width) x 214m (lenght) x 12,2m (height). Total volume of foundation is 9148,2m3. Foundation of tanks and technological ducts are also included in project. Concrete structure volume (excepted paper machine foundation) is 82 000m3.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments