A kategória győztese országonként Polen - 2019

Projekt budowy parkingu wielopoziomowego przy ul. Hallera w Rybniku

Construsoftbimawards - Projekt budowy parkingu wielopoziomowego przy ul. Hallera w Rybniku
Kategorie Projekte von öffentlichem Interesse
Jahr 2019
Land Poland
Organisation Consolis Polska
Verfasser Katarzyna Michalak, Wojciech Kuderski, Mirosław Kędzierski, Krzysztof Piaseczny
Ort des Bauwerkes Rybnik

Przedmiotem projektu było zaprojektowanie oraz wyprodukowanie prefabrykowanych elementów żelbetowych takich jak: belki, słupy, płyty sprężone kanałowe, ściany pełne oraz schody. Projekt zarówno elementów monolitycznych jak i prefabrykowanych wykonywany był w programie Tekla Structures co umożliwiło kompletną koordynację projektu w technologii 3D. Dzięki temu mieliśmy możliwość wyeliminowania jakichkolwiek kolizji pomiędzy obiema konstrukcjami. Dużym wyzwaniem było zazbrojenie słupów, w szczególności wsporników.

Zdjęcia i filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=tu0r00cqpGI). Also in the following link you can see some shots on the investors webside https://www.rybnik.com.pl/wiadomosci,parking-wielopoziomowy-otwarty-wideo,wia5-3266-39580.html

The object of this project was to design and fabricate precast concrete elements such as: beams, columns, hollow core slabs, solid walls and stairs. Design, both monolithic and precast, was prepared in Tekla Structures which made it possible to coordinate complete design in 3D. Thanks to this we were able to eliminate any collisions between precast and monolithic construction. The big challegne was reinforcement in columns especially in cantilevers.

Photos and video:
https://www.youtube.com/watch?v=tu0r00cqpGI). Also in the following link you can see some shots on the investors webside https://www.rybnik.com.pl/wiadomosci,parking-wielopoziomowy-otwarty-wideo,wia5-3266-39580.html

Hinterlasse ein Kommentar

  Abonnieren  
Benachrichtige mich bei