Snížení emisí SOx na Elektrárně Mělník I, kotel K1-K6

Construsoftbimawards - Snížení emisí SOx na Elektrárně Mělník I, kotel K1-K6
Kategorie Industrielle Projekte
Jahr 2018
Land Czech Republic
Organisation Allcons Industry s.r.o.
Verfasser Allcons Industry s.r.o.
Auftraggeber DIZ Bohemia s.r.o.
Ort des Bauwerkes Mělník, ČR

Předmětem zakázky je statika přípojů, projekční a dílenská dokumentace ocelové konstrukce nového odsíření elektrárny Mělník I. V programu Tekla byla zpracována kompletně oblast vlastního čištění spalin. Tedy konstrukce dvou absorbérů s obslužnými lávkami, budovy čerpadel, schodišťové věže a kabelového mostu. Náročnost tohoto projektu spočívá v koordinaci mnoha profesí ve velmi krátkém čase – základové konstrukce, technologie, opláštění, strojní vybavení, sekundární konstrukce pro elektro a potrubí apod.

The subject of the contract is statics of connection, project and workshop dokumentation of the new desulphurisation of the Mělník I power plant. In the Tekla program, the complete field of flue gas cleaning was elaborated. Thus, construction of two absorbers with service platforms, pump buildings, stair towers and cable bridge. The difficulty of this project lies in the coordination of many professions in a very short time – basic design, technology, cladding, machinery, secondary construction for electrical and etc.

Hinterlasse ein Kommentar

  Abonnieren  
Benachrichtige mich bei