A kategória győztese országonként

Dry Cleaning Station

Construsoftbimawards - Dry Cleaning Station
Kategória Ipari projektek
Év 2024
Ország Poland
Szervezet OMNIKON Sp. z o.o.
Szerző Rafał Kossakowski, Sylwia Krasoń, Piotr Zaborski
Társszerzők Marlena Gradowska, Maciej Listewnik, Karol Nowak, Albert Pietrzak, Joanna Pabich
Ügyfél ECOGLASS Dego
Az építmény helye Dego, Savona (SV)
Tags PointcloudsSteelTrimble ConnectTekla Structures

Firma Omnikon w ramach zadania „Dry cleaning” dostarcza instalację do przemysłowego suszenia i sortowania stłuczki szklanej pochodzącej z recyklingu. Odbiorcą instalacji i jej końcowym użytkownikiem jest firma ECOGLASS S.r.l zlokalizowana w gminie Dego w prowincji Savona (SV) we Włoszech. Instalacja jest budowana na terenie istniejącego zakładu, wewnątrz żelbetowej konstrukcji. Istniejąca fabryka została zaimplementowana w programie Tekla na podstawie skanów 3d. W zakres projektu wchodzą obliczenia statyczne, model oraz dokumentacja warsztatowa. Zagadnienie obejmuje konstrukcję stalową podtrzymującą suszarkę, filtr, taśmociągi, podajniki wibracyjne, wentylator oraz rury a także pomosty do obsługi i konserwacji maszyn. Konstrukcje pod przenośniki taśmowe zaprojektowano jako kratownice przestrzenne o maksymalnej rozpiętości 17.7m, podzielone ze względów transportowych i montażowych na skręcane moduły o długościach 5m, 5.7m, 7m. Kratownice zostały dodatkowo rozbudowane o pomosty robocze których kąty nachylenia idealnie dostosowano do kątów taśmociągów. Dzięki technologii BIM mogliśmy zaprojektować wszystkie konstrukcje stalowe unikając kolizji z istniejącym budynkiem. Przy użyciu programu Tekla stworzono rysunki pojedynczych elementów, rysunki złożeniowe oraz montażowe. Zastosowane oprogramowanie ułatwiło przygotowanie wszelkich list materiałowych i zestawień akcesoriów, co znacznie skróciło fazę projektowania i ułatwiło montaż.

Omnikon is supplying an installation for industrial drying and sorting of recycled cullet as part of the “Dry cleaning” task. The recipient of the installation and its final user is ECOGLASS S.r.l, located in the municipality of Dego in the province of Savona (SV), Italy. The plant is built on the site of an existing plant, inside a reinforced concrete structure. The existing plant was implemented in Tekla software based on 3d scans. The scope of the project includes static calculations, model and workshop documentation. The issue includes the steel structure supporting the dryer, filter, conveyor belts, feeders, fan and pipes as well as platforms for operation and maintenance of the machinery. Structures for conveyor belts were designed as space trusses with a maximum span of 17.7m, divided for transport and assembly reasons into bolted modules of 5m, 5.7m, 7m. The trusses were additionally extended with working platforms whose angles of inclination were ideally adapted to those of the conveyor belts. Thanks to BIM technology, we were able to design all steel structures avoiding collisions with the existing building. Using Tekla software, single element drawings, assembly drawings and general arrangement drawings were created. The software were used to prepare material and accessory lists, which significantly shortened the design and mountage phases.

Hagyja meg véleményét

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments