KEBAG-Enova

Construsoftbimawards - KEBAG-Enova
Kategória Ipari projektek
Év 2021
Ország Poland
Szervezet AFRY Poland Sp. z o.o.
Projektpartnerek AFRY Schweiz AG
Szerző Malwina Borszyńska
Társszerzők Agnieszka Wierzbicka
Ügyfél KEBAG AG
Az építmény helye Zuchwil, Szwajcaria
Tags

Kebag Enova to projekt nowoczesnej spalarni śmieci zlokalizowanej w szwajcarskiej miejscowości Zuchwil. Jest to budynek o 3 podziemnych oraz 20 nadziemnych kondygnacjach.
Konstrukcję zaprojektowano zarówno w technologii monolitycznej, jak i szkieletowej z elementami stalowymi. Z uwagi na to, że jest to obiekt przemysłowy, mnogość instalacji zmusza do sprawnej i bieżącej międzybranżowej współpracy w czasie trwania projektu, co stanowi duże wyzwanie koordynacyjne.
Prace projektowe wyprzedzają prace budowlane tylko w nieznacznym stopniu. Można powiedzieć, że trwają one równolegle, co pozwala na sprawne dostosowanie projektu do potrzeb budowy. O innowacyjności całego przedsięwzięcia świadczy fakt, że budowlane prace konstrukcyjne są częściowo realizowane bez użycia rysunków – inżynierowie budowy korzystają z otrzymanych plików IFC w zakresie układania zbrojenia, co przekłada się na zupełnie nowe podejście do wykonania projektu. Poglądowe, uproszczone rysunki zbrojenia zostaną wykonane dopiero w fazie powykonawczej projektu.
Zgłoszony do konkursu model stanowi część monolitycznej konstrukcji obiektu. Do tej pory nasz zespół zamodelował około 25 tys. m3 betonu (poprzez konwersję elementów podkładu referencyjnego w obiekty natywne Tekli), 3,7 tys. ton zbrojenia oraz wygenerował 3,5 tys. plików IFC, a to jeszcze nie koniec…

KEBAG Enova in Zuchwil, Switzerland – this is a modern waste incinerator project. It is a twenty-storey building with three underground levels.
The structure is designed in both cast-in-place concrete and steel frame technology. Due to the fact it is an industrial facility, the multitude of fittings forces efficient and ongoing interdisciplinary cooperation during the project, which is major coordination challenge.
Design works are only slightly ahead of the construction works. Both, one could say, are running in parallel, consequently allows the project to be adapted smoothly to the needs of construction site. The innovation of the whole project is evidenced by the fact that the construction work is partially carried out without the use of drawings – site engineers use the received IFC files for reinforcement placement. It translates into a completely new approach to the project execution.
The model submitted to the competition is part of the cast-in-place structure. So far, our team has modeled about 25,000 m3 of concrete elements (by converting IFC objects into Tekla native elements), 3,700 tons of reinforcement and exported 3,500 IFC files, and this is not the end yet…

Hagyja meg véleményét

1 Comment
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Maria Fonrobert-Jarosz
3 éve

Trzymam kciuku