Přístavba k výrobní hale – budova pro sila, ALL-IMPEX

Construsoftbimawards - Přístavba k výrobní hale – budova pro sila, ALL-IMPEX
Kategória Ipari projektek
Év 2018
Ország Czech Republic
Szervezet EXCON, a.s.
Szerző Ing. David Jermoljev, Ph.d.
Társszerzők Ľudovít Beňo, Ing. Jan Pecina
Az építmény helye Pardubice
Tags

Projekt řeší nosné ocelové konstrukce přístavbu k výrobní hale – budově pro sila. Tento nový objekt se nachází v areálu firmy ALL-IMPEX v Pardubicích, v katastrálním území Pardubičky. Objekt je řešen jako rámová konstrukce se svislým ztužením, půdorysných rozměrů 16,9 x 6,0 m. Výška v hřebeni je +16,67m, výška u okapu 15,97m nad úrovní podlahy. Střecha má příčný jednostranný sklon 7,21°. Konstrukce je tvořena čtyřmi příčnými rámovými vazbami, podélnými nosníky a svislým příhradovým ztužením ve štítových stěnách. Na jižní straně je objekt rozšířen o konstrukci schodiště. Výškově je konstrukce rozdělena na dvě části – spodní masivní část pro osazení technologických sil do úrovně +2,740 a výše subtilnější konstrukce pro opláštění, plošiny a zastřešení objektu. Vazby jsou ve spodní části v osových vzdálenostech 4,450, 4,450 a 4,275 m, v horní je první pole širší 5,170 m. Podélné krajní nosníky jsou propojeny s hlavními podélníky horizontálním ztužením z L profilů. Spodní část je zavětrována v příčném i podélném směru diagonálními ztužidly z kruhových trubek. Na roštu pro sila je i výškově první pochozí plošina z podlahových roštů s horní hranou na úrovni +2,770. Sloupy horní části jsou ve střešní rovině propojeny příčlemi IPE ve sklonu 7,2° do max. úrovně +15,730. Dále jsou sloupy propojeny po obvodu nosníky IPE v úrovni horní plošiny +12,676 (horní hrana roštu +12,706), středních ztužujících nosníků a cca v polovinách mezi nimi. V úrovni horní plošiny a středních ztužujících nosníků jsou propojeny mezi sily i vnitřní sloupy. Vrchní část má navržena svislá ztužidla tvaru A ve všech stěnách. Střešní rovina je tvořena vaznicemi IPE mezi příčlemi a horizontálními trubkovými ztužidly.

Střešní konstrukcí prochází tři komíny sil, pro které jsou navrženy výměny. Po obvodu celé střechy je navrženo zábradlí, vynesené konzolami ze sloupů a horizontálními kruhovými trubkami, které slouží i pro zavěšení pro mytí fasád. Střešní plášť je uložen na trapézové plechy, uchycené přes vaznice ve směru sklonu střechy. Konstrukce schodiště má sloupy z válcovaných profilů HEA, schodnice válcované profily UPE. Stupně jsou navrženy typizované z roštů. Sloupy jsou propojeny v úrovních podest nosníky z válcovaných profilů IPE, ztužení v rovinách podest tvoří válcované úhelníky. Schodišťová část konstrukce je doplněna trubkovými diagonálním ztužením ve všech stěnách. Na příčné stěně je navržen požární žebřík se sluchovodem pro přístup na střechu z okolního terénu. Hlavní sloupy rámů jsou kotveny kloubově na betonový základ na úrovni -1,320 m předem zabetonovanými kotevními šrouby, podružné prvky pro opláštění jsou kotveny kloubově v úrovni -0,99 m na betonovou podlahu. Na úrovni podlahy a plošiny v úrovni uložení sil jsou navržena malá schodiště pro překonání výškového rozdílu úrovní podlah sousedící budovy.

The project deals with the proposal of steel structure building, which is extension of existing production hall in All Impex company factory in Pardubičky. Building is proposed as frame structure with vertical bracings. Ground plan dimensions are 16,9 x 6,0 m, maximum height + 16,67 m, roof is with one side single slope of 7,21°. Structure is based on four cross frames, interconnecting longitudinal beams and vertical bracings in front and back walls. On south side is staircase structure added. On height is structure splitted on two parts – bottom heavy part for technology silos supporting up to +2,740 level and light structure for cladding, platforms and roof above.

Hagyja meg véleményét

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments