Projekt nowej siedziby firmy CoBouw

Construsoftbimawards - Projekt nowej siedziby firmy CoBouw
Kategória Kereskedelmi projektek
Év 2023
Ország Poland
Szervezet CoBouw Polska Sp. z o.o.
Szerző Adam Wasiak, Damian Poper, Kamil Kasprzyczak
Az építmény helye Łódź
Tags

Prezentowany model jest projektem konstrukcji nowej siedziby dla firmy CoBouw Polska Sp. z o.o. Budynek składa się z części socjalno-biurowej i hali magazynowej. Nad głównym wejściem do budynku zaprojektowano zadaszenie w konstrukcji stalowej.

Konstrukcję części biurowej stanowi ustrój słupowo-belkowy ze stropami monolitycznymi i prefabrykowanymi oraz monolityczne ściany żelbetowe. Konstrukcja główna dachu została zaprojektowana w postaci belek stalowych oraz przewieszonych dźwigarów kratowych, stanowiących jednocześnie konstrukcję zadaszenia. Przekrycie dachu z blachy trapezowej opartej na płatwiach stalowych. Konstrukcję pomieszczenia konferencyjnego na pierwszym piętrze stanowią dwa dźwigary kratowe, do których podwieszone są belki stalowe typu IPE. Na belkach zaprojektowano strop monolityczny w szalunku traconym z blachy trapezowej. Na dachu budynku zaprojektowano dwa świetliki o wymiarach 3x3m oraz 28x3m. Podkonstrukcję pod świetliki stanowią kratownice stalowe.

Ustrój konstrukcyjny hali magazynowej stanowi rama jednonawowa o prefabrykowanych słupach żelbetowych utwierdzonych w fundamencie oraz stalowe kratownice dachowe oparte przegubowo na słupach. Przekrycie dachu z blachy trapezowej opartej bezpośrednio na płatwiach zimnogiętych.

Główną konstrukcję zadaszenia nad wejściem zaprojektowano jako belki stalowe wykonane z kształtowników szerokostopowych walcowanych typu HEA opartych na stalowych słupach o profilu rury okrągłej połączonych przegubowo ze stopami fundamentowymi. Na głównych belkach typu HEA zaprojektowano stalowe kratownice zadaszenia. Pomiędzy kratownicami przewidziano dodatkowe elementy umożliwiające montaż obudowy konstrukcji zadaszenia.

The model presented here is a design for the construction of a new headquarters for CoBouw Polska Sp. z o. o. The building consists of a social and office part and a warehouse hall. A steel-framed canopy was designed over the main entrance to the building.

The structure of the office part is a column and beam system with monolithic and prefabricated ceilings and monolithic reinforced concrete walls. The main structure of the roof was designed in the form of steel beams and overhanging lattice girders, which are also the structure of the canopy. The roof covering is made of trapezoidal metal sheets supported on steel purlins. The conference room structure on the first floor consists of two lattice girders to which IPE-type steel beams are suspended. A monolithic slab was designed on the beams in a trapezoidal sheet metal formwork. Two skylights of 3x3m and 28x3m were designed on the building roof. The substructure for the skylights is made up of steel trusses.

The structural system of the warehouse consists of a single nave frame with prefabricated reinforced concrete columns fixed to the foundation and steel roof trusses articulated to the columns. Trapezoidal sheet metal roof supported directly on cold formed purlins.

The main structure of the canopy over the entrance is designed as steel beams made of HEA-type wide-alloy rolled sections supported on steel columns of circular tube profile articulated with foundation feet. Steel canopy trusses were designed on the main HEA beams. Additional elements are provided between the trusses to allow the roof structure cladding to be installed.

Hagyja meg véleményét

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments