Silo i Norge

Construsoftbimawards - Silo i Norge
Kategória Ipari projektek
Év 2022
Ország Poland
Szervezet Give Steel
Szerző Give Steel
Az építmény helye Flisa
Tags

Podkonstrukcja pod 6-komorowy silos z blachy trapezowej oraz technologię zapewniającą jego obsługę zlokalizowany w miejscowości Flisa (Norwegia) ma wymiary 11 x 11.5 metra oraz wysokość w kalenicy 20.9 m. Dach dwuspadowy wyróżnia się niesymetrycznym kształtem blachownic względem kalenicy, co wynika z optymalizacji pod kątem zużytego materiału oraz zachowania koniecznej przestrzeni roboczej.
Komorowy silos to rozwiązanie systemowe, które zapewniało na swojej wysokości stabilizację konstrukcji zarówno w kierunku poprzecznym, jak i podłużnym. Na pozostałych odcinkach, niezbędne było zaprojektowanie stężeń w kierunku podłużnym a także ram ze sztywnym narożem w kierunku poprzecznym. Dodatkowo, pod silosem zastosowano rygiel kratowy celem ograniczenia przemieszczeń oraz zwiększenia sztywności całej konstrukcji. Takie wymagania wynikały z oddziaływań sejsmicznych oraz sił wywieranych przez wiatr.
Konstrukcja wsporcza o masie 50 ton projektowana była obok istniejącego budynku.

Our engineers have prepared silo covered with trapez sheets for a Norwegian client. The steel sub-construction containing a service area and has dimensions of 11 x 11.5 meters and a height of 20.9 m.
The gable roof is distinguished by the asymmetrical shape of the plate girders in relation to the ridge, which is a result of the optimization of the material used and the maintenance of the necessary working space.
The chamber silo has transverse and longitudinal stabilization.
On the remaining sections of the structure, it was necessary to design braces in the longitudinal direction as well as frames with a rigid corner in the transverse direction. In addition, a truss girder was used under the silo to limit displacements and increase the stiffness of the entire structure. Such requirements resulted from seismic activity and the wind load.
The supporting structure weighing 50 tons was designed next to the existing building.

Hagyja meg véleményét

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments