Vervanging Lamgatsebrug Halderberge 2024

Construsoftbimawards - Vervanging Lamgatsebrug Halderberge 2024
Kategória Infrastrukturális projektek
Év 2024
Ország Benelux
Szervezet Meerdink Bruggen
Projektpartnerek Arc2 architecten - Wiggers Ingenieursbureau
Szerző Robbert de Metter
Társszerzők Paul Beijers
Ügyfél Gemeente Moerdjjk - Gemeente Halderberg
Az építmény helye Over de Mark - Halderberge Moerdijk (51.626240, 4.586592)
Tags PointcloudsPrefabConcreteSteelTimberTrimble ConnectTekla Structures

Een remake van 80% gebruikt materiaal
Door houtrot en leeftijd was de markante houten fiets- en voetgangersbrug tussen Halderberge en de gemeente Moerdijk aan vervanging toe. De grootste eis van de opdrachtgever was dat de hoofd-dragende constructie niet van hout mocht zijn. Met een op de oude brug geïnspireerde versterkte pyloonbrug van gebruikt staal met een speelse uitkijkpost en slimme ledverlichting wonnen we de aanbesteding.

Ontwerpen met circulair materiaal
Meer dan 50% van onze projecten is circulair. Zo ook deze 92 meter lange pyloonbrug. Zeker 80% van de nieuwe Lamgatsebrug wordt gemaakt van materiaal met een eerder leven. Omdat dit materiaal het uitgangspunt is, begonnen we ons bouwtraject niet met het technische ontwerp, maar met de zoektocht naar passend materiaal. Dat vonden we in 55 mm dikke stalen onderdelen van een oude spoorbrug van ProRail. Met de kracht, maar zeker ook beperkingen van deze 24 meter lange stalen profielen, startten we ons tekenproces.

Pointclouds
Omdat we de markante vorm van de oude brug met historisch belang in grote lijnen wilden laten herleven, maakten we allereerst een 3D-scan van de bestaande brug. De pointcloud zetten we om in gedetailleerde 3D-tekeningen waarin de volledige constructie tot bout-niveau te zien was. Zo wisten we wat we terug konden brengen en wat we – naast de omzetting van hout naar staal – structureel konden verbeteren, zoals een versterkte fundatie en meer solide overspanning.

Tekla Structures en Trimble Connect
Op basis van de pointcloud en de geoogste materialen, maakten we met Arc2 architecten een nieuw ontwerp met een speelse uitkijkpost midden op de brug, slimme diervriendelijke ledverlichting in de leuningen en uiteraard het tweedeleven-materiaal. Het ontwerp werkten we in nauw overleg met de ingenieurs van Wiggers technisch verder uit in Tekla Structures. Een interessant proces waarbij de vier pylonen elk worden samengesteld uit 2 gelaste spoorbrugdelen. De technische tekening uit Tekla Structures zetten we met Trimble Connect om in mooie 3D presentaties om onze opdrachtgever mee te kunnen nemen in het proces.

Het resultaat
Momenteel is de oude brug gesloopt (hiervan worden nieuwe steigers gemaakt) en zijn we volop bezig met de prefab-productie van de stalen brug. Elke las laten we magnetisch, visueel en ultrasoon controleren. Het resultaat wordt een markante brug die de originele brug eert, maar toch vele extraatjes brengt, zoals de doordachte, verstevigde constructie, de speelse uitkijkpost, de amberkleurige ledverlichting die feller wordt zodra iemand de brug nadert en daarna weer dimt en natuurlijk het circulaire karakter dat onder andere zichtbaar is in de uitsparingen in de pylonen. Een mooi project waarmee we laten zien dat circulair niet de toekomst, maar nú is!

A remake using 80% recycled material
Due to wood rot and aging, the iconic wooden bicycle and pedestrian bridge connecting Halderberge and Moerdijk needed replacement. The client’s primary requirement was that the main supporting structure should not be made of wood. We won the tender with a reinforced pylon bridge made of recycled steel, inspired by the old bridge, featuring a playful lookout post and smart LED lighting.

Designing with circular materials
More than 50% of our projects embrace circular design, including this 92-meter-long pylon bridge. At least 80% of the new bridge is constructed from materials with a previous life. Starting with this concept for materials, we initiated our construction process not with technical design, but with the search for suitable materials. We found this in 55 mm thick steel parts salvaged from an old ProRail railway bridge. Our drawing process started with understanding of not only the strengths but also the limitations of these 24-meter-long steel profiles.

Point clouds
To faithfully recreate the striking shape and historical importance of the old bridge, we first conducted a 3D scan of the existing bridge. This allowed us to convert the point cloud into detailed 3D drawings, illustrating the entire construction down to the bolt level. This process showed us what aspects we could recreate and where we could make structural improvements, transitioning from wood to steel. This included a reinforced foundation and a more robust span.

Tekla Structures and Trimble Connect
Using the point cloud and harvested materials, we collaborated with Arc2 architects to design a new bridge featuring a playful lookout post, animal-friendly LED lighting in the railings, and, of course, second-life materials. The design was further refined in Tekla Structures, in close collaboration with Wiggers engineers. This involved an intriguing process where each of the four pylons are composed of two welded railway bridge parts. Technical drawings from Tekla Structures were converted into impressive 3D presentations using Trimble Connect, involving our client in the process.

The result
The original bridge has been demolished (where from new scaffolding is being made), and we are currently engaged in prefabricating the steel bridge. We conduct rigorous checks on each weld using magnetic, visual, and ultrasonic methods. The result will be a striking bridge that pays homage to the original while offering numerous enhancements. These include a well-considered, reinforced construction, a playful lookout post, amber-colored LED lighting that brightens as pedestrians approach and dims afterward, and the evident circular character seen in the recesses of the pylons. This project exemplifies that circular design is not just the future but a reality today!

Hagyja meg véleményét

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments