BAUHAUS k.s., BRNO – Strážní, Nadstavba administrativní budovy

Construsoftbimawards - BAUHAUS k.s., BRNO – Strážní, Nadstavba administrativní budovy
Categoria Projectos Comerciais
Ano 2020
País Czech Republic
Organização EXCON, a.s.
Autor Ing. Jindřich Beran
Co-autores Beňo Ľudovít, Rybářová Veronika
Local de construção Brno
Tags

Předmětem tohoto projektu je nadstavba stávající administrativní budovy o jedno podlaží (4.n.p.) v celém rozsahu stávající administrativní části objektu.

Nadstavba horního podlaží je provedena jako ocelová skeletová konstrukce s obvodovými sloupy z válcovaných profilů HEA a HEB, které jsou kotveny do příčných ocelových průvlaků popř. do stávajících obvodových betonových sloupů.

Konstrukce zastřešení je provedena příhradovými vazníky popř. válcovanými profily se střešním pláštěm z trapézového plechu. Tuhost střešní konstrukce je zajištěna pomocí příhradových ztužidel ve střešní rovině (v podélném i příčném směru). Střešní vazníky jsou navrženy tak, aby nad novou střešní rovinou bylo možno umístit jednotku VZT a technologii chlazení včetně protihlukové stěny pomocí výměn a doplňkové konstrukce.
Celková prostorová stabilita budovy je zajištěna podélnými a příčnými ztužidly umístěnými po obvodu konstrukce.

The subject of this project is the extension of the existing administrative building by one floor (4th floor) in the entire scope of the existing administrative part of the building.

The superstructure of the upper floor is made as a steel skeletal structure with circumferential columns made of rolled profiles HEA and HEB, which are anchored to transverse steel dies or. into existing perimeter concrete columns.

The construction of the roof is made of lattice trusses or rolled profiles with trapezoidal sheet metal roofing. The rigidity of the roof structure is ensured by means of lattice braces in the roof plane (in the longitudinal and transverse direction). The roof trusses are designed so that it is possible to place the HVAC unit and cooling technology above the new roof plane, including the noise barrier, by means of replacements and additional construction.

The overall spatial stability of the building is ensured by longitudinal and transverse braces located around the perimeter of the structure.

Deixe o seu comentário

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments