Vencedor da categoria nos países:

Funikularnie ukształtowana konstrukcja hali żelbetowej z łukowym dźwigarem nawy głównej

Construsoftbimawards - Funikularnie ukształtowana konstrukcja hali żelbetowej z łukowym dźwigarem nawy głównej
Categoria Projectos de Estudantes
Ano 2024
País Poland
Organização Politechnika Wrocławska
Autor Tomasz Stęplowski
Local de construção Wrocław
Tags ConcreteSteelTekla Structures

Nazywam się Tomasz Stęplowski i jestem inżynierem budownictwa. W chwili obecnej kontynuuję naukę na studiach magisterskich na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej . Chciałbym przedstawić Państwu projekt, który stanowi moją dyplomową pracę magisterską zatytułowaną: „Funikularnie ukształtowana konstrukcja hali żelbetowej z łukowym dźwigarem nawy głównej”. Celem pracy było znalezienie efektywnego kształtu głównej konstrukcji nośnej obiektu z wykorzystaniem metod statyki wykreślnej. Zastosowanie w praktyce spostrzeżenia Roberta Hooke’a: „As hangs the flexible line, so but inverted will stand the rigid arch” w połączeniu z konstrukcją wieloboku sznurowego pozwoliło mi znaleźć optymalny kształt niepryzmatycznego łuku, który swoją geometrią dopasowuje się do przepływu sił w konstrukcji, dzięki czemu paraboliczny łuk jest głównie ściskany. Dźwigar łukowy jest istotnym elementem mojego dyplomu, ale oprócz niego zaprojektowałem także inne elementy hali takie, jak słupy, belki, płyty czy stopy fundamentowe. Zachęcam do zapoznania się z załączonym projektem.

My name is Tomasz Steplowski and I am a structural engineer. Currently I am pursuing my master’s degree at the Faculty of Civil Engineering at Wroclaw University of Science and Technology. I would like to present to you a project that constitutes my master’s thesis entitled: “The funicular shaped structure of the reinforced concrete hall with the arched girder of the main nave”. The aim of the thesis was to find an effective shape for the main part of the structure based on the methods of graphical statics. The practical application of Robert Hooke’s observation: “As hangs the flexible line, so but inverted will stand the rigid arch” in combination with the funicular polygon allowed me to find the optimum shape of a non-prismatic arch that adapts its geometry to the flow of forces in the structure, so that the parabolic arch is mainly in compression. The arch girder is an key element of my thesis, but in addition to it, I also designed other elements of the hall, such as columns, beams, slabs and footings. I encourage you to get acquainted with attached files of my design.

Deixe o seu comentário

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments