Multi-family building located in Stockholm, Racstavagen

Construsoftbimawards - Multi-family building located in Stockholm, Racstavagen
Categoria Projectos Comerciais
Ano 2019
País Poland
Organização MPEngineering SP. z o.o
Autor Marek Chomaniuk
Co-autores Magnus Skotsberg, Maciej Podbielski
Cliente Junior Living Sjogaraget
Local de construção Sztokholm

Budynek został zaprojektowany w programie Tekla Structures jako pierwszy stworzony w tym oprogramowaniu. Koncepcja projektu zakładała zaprojektowanie powtarzalnego, lekkiego i prostego w montażu budynku wielorodzinnego. Niska masa elementów była głównym założeniem zamawiającego z racji dużej odległości w transporcie – elementy wykonane zostały w Polsce i przetransportowane do Szwecji – gdzie nastąpił montaż budynku. Główną konstrukcję budynku stanowi żelbetowy szkielet na którym oparte są drewniane moduły mieszkalne. Budynek posiada 7 poziomów i 144 miejsca na zakładane moduły mieszkalne. Budynek jest posadowiony na płycie fundamentowej wzmocnionej palami. Co więcej budynek został zaprojektowany w taki sposób, aby w przyszłości można było go zdemontować i przetransportować w inne miejsce. Największym wyzwaniem było zaprojektowanie lekkich elementów, które posiadają skomplikowaną geometrię.

The building was made as a first model in Tekla Structures. The conception of whole project was to made light and easy to mount multi family building. The ligh-weight elements were projected because of long way to transport – precast elements are made at Poland, then transported to Sweeden and there they are mounted. Themain structure is made from concrete for support wooden modules. The building has 7 floors and 144 places for special living modules. The building is supported by foundation slab with pillars. What is more, the building is designed to dismount and mount at other place. The biggest challenge was modeling light-weight elements which has complicated geomerty.

Deixe o seu comentário

  Subscribe  
Notify of