Wirtualizacja budynku uniwersyteckiego na potrzeby analiz środowiska wewnętrznego​

Construsoftbimawards - Wirtualizacja budynku uniwersyteckiego na potrzeby analiz środowiska wewnętrznego​
Category Student Projects
Year 2020
Country Poland
Organization Politechnika Śląska
Author Jakub Orzeł oraz Kacper Cemor
Place of construction Akademicka 5, 44-100 Gliwice
Tags

W ramach projektu “Project Based Learning”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na Politechnice Śląskiej, został stworzony model istniejącej części budynku Wydziału Budownictwa. Projekt składa się z modeli branży architektonicznej, instalacyjnej oraz konstrukcyjnej. Część konstrukcyjna została wykonana w programie “Tekla Structures” i za pomocą plików IFC skoordynowana z pozostałymi branżami. Podczas realizacji projektu zostały użyte archiwalne rysunki dokumentacji projektowej, współczesna inwentaryzacja oraz chmury punktów uzyskane przy pomocy fotogrametrii cyfrowej.

As part of the “Project Based Learning” project, co-financed by the European Union from the European Social Fund, implemented at the Silesian University of Technology, a model of the existing part of the building of the Faculty of Civil Engineering was created. The project consist of models from the architectural, installation and construction branches. The construction part was prepared in the “Tekla Structures” program and coordinated with other branches using IFC files. During the project realization, archival drawings from the documentation, modern inventory and point clouds obtained using digital photogrammetry were used.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments