21-1154 Cepheusstraat (Zorgwoning)

Construsoftbimawards - 21-1154 Cepheusstraat (Zorgwoning)
Category Small Scale Projects
Year 2024
Country Benelux
Organization Kromhout Prefab
Project partners Hofman Kozijnen B.V. , Clignett Constructieadvies B.V. ,
Author Perry Bakker
Co-authors Machiel Dijkhuizen
Client Scholz Groep
Place of construction Cepheusstraat 2 te IJmuiden
Tags PrefabTekla StructuresTrimble ConnectTimber

Voor dit project zijn wij bezig geweest met het realiseren van Prefab houten elementen. Dit is een zorgwoning met 2 zes-hoekige torens en een middengedeelte. Het uitwerken van dit project ging volledig in 3D met minimaal 2D detail uitwerkingen. Het probleem met meerdere hoeken is het detailtechnish uitwerken in 2D. Veel aansluitingen worden zichtbaar zodra het in 3D staat.

Het tweede moeilijkheid is het produceren van het dakconstructie. Voor het min mogelijke aantal elementen zijn wij een dak element gaan ontwerpen waarbij het kap aansluit met de vloer met hulp van een kreupele stijl. Waarbij de kreupele stijl ook nog eens 45graden de hoek om gaat. Onder het noemen van het maken van pizza puntjes. Met hulp van Tekla Structures en Timber componenten hebben wij één hoekje van de kap uitgewerkt, hier een merk van gemaakt en éénvoudige kopiëren&draaien/spiegelen vanaf een nul punt om zo het dak van één torentjes te tekenen.

Vervolgens hebben wij de dakelementen van toren 1 op de juiste positie geplaatst voor toren 2. Op de juiste hoogte geplaatst en vervolgens met hulp van de mogelijkheden wat Tekla te bieden heeft, de kreupele stijlen te stretchen naar de gewenste hoogten.

Voor dit specifiek project wat het uitwerken & produceren niet mogelijk geweest zonder Tekla Structures.

For this project we have been bust realizing prefab timber elements. This carehome is a building with 2 hexagonal towers and a middle section. We have developed this project entirely in 3D with minimal 2D details. A big problem with multiple angels is the detailed technical development in 2D. Many connections becomes visible as soon at it is drawn in 3D.

The second difficulty is producing the roof structure. To have the least amount of elements we design a roof structure with rafter and strut connecting with floor, which also turn a 45degree around the corner. Its a concept of multiple pizza slices connecting with eachother. With the help of Tekla Structures and Timber components we developed one corner of the roof, marked it, and simply copied & rotate/mirror from zero point to create the roof of the first tower.

We then copied the roof elements from tower 1 to the correct position for tower 2. Placed them on the correct elevation and stretched the struts to the desired heights.

For this specific project het development & production would not be possible without Tekla Structures.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments