6000 férőhelyes multifunkciós sportcsarnok külső íves lefedése

Construsoftbimawards - 6000 férőhelyes multifunkciós sportcsarnok külső íves lefedése
Category Sport and Recreation
Year 2021
Country Hungary & Romania
Organization CÉH zRt. – E-Steel Mérnöki Kft.
Author Gősi Levente
Co-authors Péter Zsolt, Agárdi Péter, Brucker Péter, Danyi Balázs
Client FEJÉR-B.Á.L. zRt. és ÉPKAR zRt. konzorciuma, ARC-S Engineering and Design Kft.
Place of construction Tatabánya, Magyarország
Tags

A CÉH zRt. megbízásából az E-Steel Mérnöki Kft végezte a Tatabányán építés alatt álló 6000 férőhelyes multifunkciós sportcsarnok kétszer görbült, szabálytalan “kavics” alakú, acélszerkezetű lefedésének a tartószerkezeti kiviteli tervezését, az ARC-S Engineering and Design Kft. megbízásából pedig a gyártmánytervezését. A CÉH zRt. a projekt egésze során a projekt többi szakági tervezési feladatának elvégzése mellett az E-Steel Kft. részére generál tartószerkezet tervezői felügyeletet és koordinációt biztosított.

A volumene és bonyolultsága miatt már a feladat legelején nyilvánvaló volt, hogy a geometriát csak parametrikus megközelítéssel tudjuk kezelni. Jelen projekt során a parametrikus modell építéséhez a Rhinoceros CAD programot, és a hozzá tartozó Grasshopper grafikus programozó felületet használtuk. A parametrikus modellből közvetlenül generáltuk a Tekla Structures modellünket, amit aztán a projekt előrehaladtával tovább részleteztünk.

Az épület tervezése során Open BIM rendszert használtunk. A különböző szakágak modellek Archicad, Revit, Tekla szoftverek alkalmazásával készültek. Az egyesített modell és az ütközésvizsgálata Navisworks szoftver segítségével készült. A közös adatkezelési környezet (CDE) a Sharepoint volt. A szakágak közötti adatcsere ifc formátumban zajlott.

A szabálytalan geometria miatt a gyártmányok összeállításához különleges megoldásokat alkalmaztunk, például különböző bevágásokat, bemarásokat a profilokon a különböző, egyedi formájú, szögben álló bekötőlemezek fogadásához. Ezeknek a gyártást segítő megoldásoknak a gyors és precíz részletezéséhez is elengedhetetlen volt a kiviteli tervezés során alkotott parametrikus modell.

A projekt számokban:
780 tonna acélszerkezet
96 egyedi, szegmentált főtartó gyártmány
3337 db egyedi, ívesített szelemen
7680 m2 homlokzati felület
1185 munkaóra kiviteli tervezés, 2559 munkaóra gyártmánytervezés
2453 db egyedi, illesztett, vágott, jelölt burkolatfogadó U profil a szegmentált gyártmányokon
71287 db Tekla elem
471 darab bemarás, jelölés és vágás a legösszetettebb szegmentált főtartó gyártmányon

Generál tervezés, építészet, gépészet, BIM koordináció: CÉH zRt..

Generál tartószerkezet tervezés: CÉH zRt., Kádár Gergely
Íves acélszerkezet kiviteli- és gyártmánytervezése: E-Steel Mérnöki Kft.
Gyártás: Weinberg ’93 Kft.

E-Steel Mérnöki Kft. has been commissioned for this project by CÉH zRt. for the execution design phase and ARC-S Engineering and Design Kft. for the factory design phase. The project is under construction in Tatabánya, Hungary, it is a sports hall. E-Steel Mérnöki Kft.’s task was the structural and factory design of the “pebble” shaped outer shell support structure, CÉH zRt. performed the design tasks of all the other disciplines and provided general structural design supervision and coordination.

The volume and the complexity of the project made it clear in the beginning that we could only handle it using a parametric design approach. For this project we used Rhinoceros 3D and Grasshopper for constructing the parametric model. We generated the Tekla Structures model directly from the parametric model, then detailed it further.

We used the Open BIM system in the design of the building. Models from different disciplines were made using Archicad, Revit, Tekla software. The federated model and clash detection analysis were created using Navisworks software. The Common Data Environment (CDE) was Sharepoint. Data exchange between disciplines took place in ifc format.

The difficult geometry made it necessary to implement special measures to support the factory assembly, for example different cuts and markings on the profiles to help position the inclined gusset plates. The parametric model created during execution design phase was necessary to model these unique details with maximal precision and speed.

The project in numbers:
780 tons steel structure
96 unique, segmented main beams
3337 unique, arced purlins
7680 m2 facade area
1185 manhours of execution design, 2559 manhours of factory design
2453 unique, fitted, marked facade support U profiles
71287 Tekla part
471 cut, fit and marking on the most complex segmented main beam assembly

General design, architecture, mechanical engineering, BIM coordination: CÉH zRt.

General structural design: CÉH zRt, Gergely Kádár

Structural execution design and factory design of outer shell structure: E-Steel Mérnöki Kft.
Manufacture: Weinberg ’93 Kft.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments