ART EXPO

Construsoftbimawards - ART EXPO
Category Industrial Projects
Year 2018
Country Poland
Organization SPK Łukasz Sowa
Author mgr inż. Marcin Piczulski
Co-authors mgr inż. Łukasz Sowa, dr inż. Jakub Miszczak, mgr inż. Dawid Kubacki
Client ART EXPO D. Sikorski, M. Sikorski SP.J.
Place of construction Kajetany
Tags

Budynek hali magazynowej firmy ART EXPO D. Sikorski, M. Sikorski SP.J. to jednonawowa hala o wysokości 10,00m, w której zaprojektowano antresolę. Konstrukcję główną budynku stanowią prefabrykowane słupy żelbetowe, na których oparte są dźwigary żelbetowe sprężone o zmiennym przekroju. Konstrukcja dachu składa się z dźwigarów żelbetowych o zmiennej wysokości przekroju oraz tężników rurowych i kratowych. Konstrukcja antresoli to belki żelbetowe sprężone oraz płyty kanałowe HC. W trakcie projektowania i tworzenia modelu wielokrotnie zostały wymienione informacje oraz modele Tekla BIMsight z branżami architektoniczną czy instalacyjną oraz z dostawcami prefabrykatów. Wraz z halą magazynową zostanie wybudowany budynek biurowo-socjalny w konstrukcji murowo-żelbetowej.

The building of the warehouse hall of ART EXPO D. Sikorski, M. Sikorski SP.J. is a single-aisle hall with a height of 10.00 m, in which a mezzanine was designed. The main structure of the building are prefabricated reinforced concrete pillars, on which reinforced concrete girders with a variable cross-section are based. The roof structure consists of reinforced concrete girders with variable cross-section height and tubular and mesh cones. The mezzanine structure is compressed concrete reinforced beams and HC channel plates. During the design and creation of the model, information and models of Tekla BIMsight with the architectural and installation industries as well as with prefabrication suppliers were repeatedly mentioned. Together with the warehouse, an office and social building will be built in a masonry and reinforced concrete structure.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments