Audi e-tron Brussels

Construsoftbimawards - Audi e-tron Brussels
Category Industrial Projects
Year 2019
Country Poland
Organization D.A.L.
Author D.A.L.
Place of construction Bruksela
Tags

Projekt konstrukcji wsporczej dla EHB dwutorowej linii produkcyjnej Audi e-tron. Firma D.A.L. była podwykonawcą w zakresie planowania konstrukcji, obliczeń statycznych oraz dokumentacji wykonawczej. Marka Audi stworzyła po raz pierwszy całkowicie elektryczny SUV o ciężarze własnym około 2,9 tony. Został zaprojektowany specjalny tor EHB jako podwójna szyna, który umożliwia pokonywanie zakrętów dla tak ciężkiego pojazdu. Elektryczny SUV firmy Audi waży ponad dwa razy więcej niż 1,18-tonowe Audi A1.
Konstrukcja wsporcza została zaprojektowana jako konstrukcja ramowa, podparta na podciągach stropu betonowego na poziomie ok. 8 metrów. Do konstrukcji został podwieszony tor EHB wraz z niezbędnymi zawieszkami oraz przejściami, podestami pod instalacje. Całość konstrukcji stalowej waży 1503 tony.

The project of the support structure for the EHB of the Audi e-tron double-track production line. D.A.L. company was a subcontractor in the scopes of structural planning, static calculations and executive documentation. Audi for the first time created a fully electric SUV with a own weight of about 2.9 tonnes. A special EHB track was designed as a double rail, which allows to go round corners for such a heavy vehicle. Audi’s electric SUV weighs more than twice as much as the 1.18 tonnes’ Audi A1.
The support structure was designed as a frame structure, supported on concrete floor binding joists at a level of approx. 8 metres. The EHB track was suspended to the structure, together with the necessary hangers and walkaways, platforms for installations. The entire steel structure weighs 1503 tonnes.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments