Auditoires ULB

Construsoftbimawards - Auditoires ULB
Category Public Interest Projects
Year 2019
Country Benelux
Organization d-Concrete!
Author Sebastiano Snoeckx
Client Valens S.A.
Place of construction Brussel
Tags

Dit project omvat een nieuw gebouw met 4 auditoria en een monumentale inkomhal voor de Université Libre de Bruxelles (ULB). Op het gelijkvloers zijn er 2 kleinere auditoria van 146 plaatsen en 148 plaatsen en één groter auditorium van 329 plaatsen. Deze drie auditoria zijn naast elkaar gelegen en vullen samen een kwart cirkel met een straal van 35 meter. Boven deze 3 zalen is een vierde auditorium gemaakt van 772 zitplaatsen. Dit grote auditorium vult dezelfde kwartcirkel. In het project vinden we een mix terug van prefab elementen, ter plaatse gestorte delen, metselwerk en houten liggers. Om planningsredenen werd ervoor gekozen zoveel mogelijk elementen in prefab te voorzien. Dit omvat de kolommen, balken, voorgespannen kanaalplaten, gradinelementen, gradinbalken, trappen, bordessen, breedplaten, holle wanden, volle wanden en ook gebogen balken en wanden. Het project is op meerdere manieren complex. Zo zijn de vele complexe verbindingen tussen prefab en ter plaatse gestort beton, de complexe verbinding tussen de betonnen kolommen en de houten dakspanten en vooral de gekromde wanden en hierdoor de vele schuine stukken. Vele moeilijkheden kwamen maar pas aan het licht op het ogenblik dat het 3D model door ons uitgetekend werd. De verschillende prefabmerken binnen de CRH groep werden met ons centraal BIM model aangestuurd voor hun individuele producties. Het resultaat was een 0% foutenlast.

This project comprises a new building with 4 auditoriums and a monumental entrance hall for the Université Libre de Bruxelles (ULB). On the ground floor there are 2 smaller auditoriums of 146 places and 148 places and one larger auditorium of 329 places. These three auditoria are located next to each other and together fill a quarter circle with a radius of 35 meters. Above these 3 rooms, a fourth auditorium has been made of 772 seats. This large auditorium fills the same quarter circle. In the project we find a mix of prefab elements, cast on site concrete, brickwork and wooden beams. For planning reasons, it was decided to prefabricate as many elements as possible. This included the columns, beams, prestressed hollowcore plates, gradient elements, gradient beams, stairs, landings, shuttering slabs, twin walls, solid walls and also curved beams and walls. The project is complex in several ways. For example, the many complex connections between precast and on-site concrete, the complex connection between the concrete columns and the wooden roof beams and especially the curved walls and with it the many skewed pieces. Many difficulties only came to light when making the 3D model. The various prefab brands within the CRH group were directed by our central BIM model for their individual productions. The result was 0% errors on the building site.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments