Avit

Construsoftbimawards - Avit
Category Small Scale Projects
Year 2021
Country Benelux
Organization System Flex
Project partners Bouwrijk
Author Glenn Breuer
Client Avit
Place of construction Vianen
Tags

Dit project is afgelopen januari uitgevoerd, als één van ons meest recente projecten.
In opdracht van onze klant Bouwrijk is er voor circa 360m2 aan glaswanden en glaskaderdeuren geplaatst. Hier zijn de Flex Retro glaswanden en Flex Industrial glaskaderdeuren voor gebruikt. Zo kun je dus twee verschillende types met elkaar combineren, die een unieke look creëren! Ook de Flex Light wandsystemen zijn toegepast binnen dit project, deze zijn te vinden bij de vide. Voor de glaswanden bij de vide is gebruik gemaakt van doorvalveilig glas, dit zorgt ervoor dat het glas steviger is, Safety first! Het gebouw heeft een zadeldak, knik in het spant en er is een vide. Al deze factoren bemoeilijken het plaatsen en inmeten van het project, maar dit maakt het ook leuk en interessant. Het was dus wederom een echte uitdaging om hier glaswanden te plaatsen die strak in elkaar passen. De kas op de bovenverdieping valt direct op en we zijn ook hier erg trots op het eindresultaat. Daarnaast kwamen bij dit project externe factoren duidelijk naar voren, want hoe breng je al het glas naar een locatie waar nog geen weg is aangelegd? Inderdaad, via wat rijplaten en de kooiaap door de modder dus! Door alle verschillende hoeken in het gebouw was een goede voorbereiding wederom noodzakelijk.

This project was carried out last January, as one of our most recent projects.
Commissioned by our customer Bouwrijk, approximately 360m2 of glass walls and glass frame doors have been installed. The Flex Retro glass walls and Flex Industrial glass frame doors were used for this. This way we can combine two different types with each other, which create a unique look! The Flex Light wall systems have also been used within this project, which can be found at the vide. For the glass walls at the vide, fall-proof glass has been used, this ensures that the glass is stronger, Safety first! The building has a gable roof, a bend in the frame and as said before there is a vide. All these factors make it complicate to place and measure the project, but this also makes it fun and interesting. So it was again a real challenge to install glass walls here that fit together tightly. The greenhouse on the top floor immediately stands out and we are also very proud of the end result here. In addition, external factors clearly came forward in this project, because how do you bring all the glass to a location where no road has yet been built? Indeed, via some road plates and the Truck Mounted Forklift through the mud! Due to all the different angles in the building, good preparation was again necessary.

Leave your comment

1 Comment
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
2 years ago

Gaaf project om aan deel te mogen nemen met het System Flex Team. Top resultaat.