Beurs- en congresgebouw Brugge

Construsoftbimawards - Beurs- en congresgebouw Brugge
Category Public Interest Projects
Year 2021
Country Benelux
Organization Dugardein - De Sutter
Project partners MBG - META - Mouton
Author Dugardein - De Sutter
Co-authors Nico De Reu - Steve De Wreede - Jan Braeckman (BSC)
Client MBG
Place of construction Brugge
Tags

Via een ‘design & build’-procedure werd de realisatie van een beurs- en congresgebouw na een onderhandelingstraject toegewezen aan Beursgenootschap Souto de Moura – META – CFE
Hoofdaannemer MBG werd aangesteld door de bouwheer Stad Brugge om dit project uit te voeren.
De beurs is een open hal waarbij de technieken en het dak worden gedragen door primaire, secundaire en tertiaire liggers. De totale oppervlakte bedraagt +/- 3900m².
De primaire spanten steunen met scharnierpunten af op 6 betonkolommen.
Deze spanten zijn 5.2m hoog en zijn in stukken van 10m getransporteerd naar de werf
Tussen deze primaire spanten zitten de secundaire spanten. Deze hebben een overspanning van 30m en zijn ook 5.2m hoog.
Naar de buitenzijde van de hal zitten nog kleinere vakwerken van 15m overspanning.
De welfsels worden gedragen door de tertiaire liggers die met tegenpeil gebogen zijn en voorzien van de nodige deuvels.
Het congres bestaat uit verschillende bouwlagen. Waaronder een plenaire zaal met een hoogte van 9m. De dragende structuur voor het bovenliggend verdiep bestaat uit 3 samengestelde PRS- profielen => lengte 27m, breedte 0.5m en een hoogte van 1.5m. Deze steunen af op HD-kolommen die doorlopen tot op de kelderfunderingen.
In de voorgevel van het congres bevindt zich een PRS-profiel waaraan de 50 gevelvinnen hangen.
Voor dit project hebben we met enkele partners 800 ton staal geproduceerd, geconserveerd en gemonteerd.
Verschillende montage filmpjes zijn te vinden via de site van stad Brugge en de sociale media => https://www.youtube.com/watch?v=ygzda-u0DFw

Door het gebruiken van de verschillende BIM modellen van de overige partijen zijn de clashes tussen staal – beton en technieken op de werf tot een minimum beperkt. Deze controle werd uitgevoerd door de hoofdaannemer MBG.

Main contractor MBG was appointed by the client City of Bruges to carry out this project.
The congres is an open hall where the techniques and the roof are supported by primary, secondary and tertiary beams. The total surface is +/- 3900m².
The primary trusses are supported by pivot points on 6 concrete columns.
These frames are 5.2m high and have been transported to the yard in 10m pieces
The secondary frames are located between these primary frames. These have a span of 30m and are also 5.2m high.
The concrete panels are supported by beams, which are bent with counter-level and fitted with the necessary dowels.
The conference-building consists of several floors. Including a meeting room with a ceilingheight of 9m. The load-bearing structure for the upper floor consists of 3 composite PRS profiles => length 27m, width 0.5m and a height of 1.5m. These are supported by HD columns that extend to the basement foundations.
In the facade of the conference there is a PRS profile from which the 50 facade fins hang.
For this project, we produced, preserved and installed 800 tons of steel with a few partners.
Various montage videos can be found via the site of the city of Bruges and the social media => https://www.youtube.com/watch?v=ygzda-u0DFw

Leave your comment

1 Comment
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Hilde
3 years ago

Mooie project, verbazingwekkend hoe deze constructie wordt opgebouwd. Vakmanschap troef bij Dugardein-Desutter💪👍