Category winner in these countries:

Brandstegen

Construsoftbimawards - Brandstegen
Category Public Interest Projects
Year 2020
Country Poland
Organization CES Polska
Author CES Polska
Co-authors Strängbetong, Integra, Tengbom, BTB, Peikko, VVS Konstruktioner, PQR
Client SISAB
Place of construction Sztokholm, Midsommarkransen / Sweden
Tags

Brandstegen to projekt szkoły podstawowej zlokalizowany w sztokholmskiej dzielnicy Midsommarkransen. Nowy budynek połączony jest z obecnie zamkniętą remizą strażacką zbudowaną na początku lat 40. XX wieku, która zostanie przystosowana do działalności szkoły.

Nowa szkoła, do której Strangbetong dostarczy prefabrykaty, składa się z sześciokondygnacyjnego budynku w kształcie prostokąta. Z sześciu kondygnacji najniższa jest podziemna, gdzie znajduje się hala sportowa.

Strangbetong odpowiada za dostarczenie prefabrykowanej konstrukcji, która składa się z następujących elementów:

• Nośne i działowe jednowarstwowe ściany,

• Słupy, z których dwa są wykonane z barwionego na biało betonu,

• Jednowarstwowe ściany zewnętrzne wykonane z barwionego na biało i beżowo betonu,

• Trójwarstwowe ściany z izolacją i zewnętrzną warstwą z barwionego na biało i beżowo betonu

z półokrągłymi płaskorzeźbami i stopniami.

• Płyty sprężone kanałowe,

• Pełne płyty stropowe.

Ze wszystkich wyżej wymienionych elementów, elewacje stanowią najtrudniejsze elementy zarówno pod względem projektowania, jak i produkcji. Wszystkie cechy elewacji, takie jak półkoliste płaskorzeźby, odlewane stopnie, spadki, detale do odprowadzania wody, zostały zamodelowane w Tekli, co znacznie ułatwiło proces projektowania, nie wspominając o współpracy międzybranżowej.

Warto wspomnieć, że wszystkie branże korzystają z oprogramowania BIM, które znacznie usprawnia proces projektowania oraz koordynację, proces jest odporny na błędy. Oprócz CES i Strangbetong przy tym projekcie pracuje dwóch wykonawców konstrukcyjnych, którzy używają oprogramowania Tekla do dostarczania elementów stalowych:

• Peikko – dostarczenie deltabeams,

• Integra / PE – dostarczenie elementów stalowych.

Brandstegen is an elementary school project located in Stockholm’s Midsommarkransen district. The new school is located in connection with an existing, now closed fire station built in the early 1940s which will be adapted to the school’s operations.

The new school to wchich Strangbetong will deliver precast elements consists of a rectangular shaped 6 storey building which is connected via a link building to an existing fire station. Out of 6 storeys the bottommost one is located underground where sports hall is located.

Strangbetong is responsible of delivering precast structure which consists of the following elements:

Load bearing and partitioning grey walls,
Columns of which two are made of white dyed concrete,
Single layer external walls made of white and beige dyed concrete,
Insulated sandwich walls made of white and beige dyed concrete with semicircular reliefs and… benches
Hollwocore slabs,
Massive slabs

Out of all the mentioned above elements the facades are the most challenging elements both for design and production. All features of the facades such as semicircular reliefs, cast-in benches, slopes, water drainage details have been modelled in Tekla which made the design process much easier not to mention the inter-branch cooperation.

It is worth mentioning that all of the branches are using BIM software that makes the design process and coordination much more efficient and error proof. Apart from CES and Strangbetong there are 2 structural contractors working on this project which use Tekla software do deliver steel elements:

Peikko – delivering deltabeams,
Integra/PE – delivering steel elements

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments