Category winner in these countries:

Budowa kładki pieszo-rowerowej na wyspę Bolko przez Kanał Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej

Construsoftbimawards - Budowa kładki pieszo-rowerowej na wyspę Bolko przez Kanał Ulgi  wraz z budową ścieżki rowerowej
Category Infrastructure Projects
Year 2020
Country Poland
Organization Mostostal Kielce S.A.
Author Mateusz Babis
Client Miasto Opole
Place of construction Opole
Tags

Projekt warsztatowy konstrukcji stalowej. Wykonano model kładki pieszo-rowerowej o łącznej długości 251m, ciężar konstrukcji stalowej wynosi 385 ton. Jest to obiekt w formie rusztu (dwa dźwigary balchownicowe połączone poprzecznicami, uzupełnione o wsporniki), część rzeczna podwieszona do łuku o przekroju skrzynkowym.
Wykonanie modelu miało na celu sporządzenie projektu warsztatowego, uwzględniającym informacje zawarte w projekcie wykonawczym jak również możliwości produkcyjne zakładu i dostępność(gabaryty) materiałów na rynku.

Steel structure workshop project. A pedestrian and bicycle bridge model with a total length of 251m was made, the weight of the steel structure is 385 tons. It is a structure in the form of a grid (two girders connected by crossbars, supplemented with brackets), the river part is suspended to the box-shaped arch.
The purpose of the model was to prepare a workshop project, taking into account the information contained in the detailed design as well as the production capacity of the plant and the availability (dimensions) of materials on the market.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments