BUDOWA ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO (PIEKARNI I CUKIERNI)

Construsoftbimawards - BUDOWA ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO (PIEKARNI I CUKIERNI)
Category Industrial Projects
Year 2020
Country Poland
Organization MULTIKON Sp. z o.o. Sp. K.
Author mgr inż. Tomasz Świerczek
Place of construction Szczecin
Tags

W Szczecinie powstanie nowoczesny zakład produkcyjny w konstrukcji żelbetowej prefabrykowanej . Budynek jest obiektem wielonawowym, częściowo dwukondygnacyjnym i składa się z pięciu oddylatowanych od siebie segmentów w tym m.in. z pomieszczenia silosów, którego konstrukcja zaprojektowana została tak aby przeniosła obciążenia spowodowane wybuchem. Główną nawę obiektu stanowią ramy składające się z prefabrykowanych słupów i strunobetonowych dźwigarów, których rozpiętość wynosi 28,0m. Zakres opracowania obejmował projekt warsztatowy wszystkich elementów prefabrykowanych nowopowstającej hali, takich jak: słupy, dźwigary dachowe, podciągi, podwaliny, belki dachowe i stropowe, płyty HC, biegi schodowe i spoczniki oraz ściany. Na całość składa się około 720 elementów o łącznej masie prawie 3500t.

In Szczecin in the prefabricated reinforced concrete structure will be created a modern production factory. The building is a multi-nave, partly two-storey building and consists of five segments separated from each other, including from the silo room, the construction of which was designed to carry the explosion-related loads. The main nave of the facility are frames consisting of prefabricated columns and prestressed concrete girders, whose span is 28.0m. Description included the workshop design of all prefabricated elements of the newly built hall, such as columns, roof girders, ground beams, roof and ceiling beams, HC slabs, stairs and landings as well as walls. The whole consists of about 720 elements with a total weight of almost 3500t.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments