Category winner in these countries:

Budynek wysokościowy Business Centre Tower

Construsoftbimawards - Budynek wysokościowy Business Centre Tower
Category Student Projects
Year 2018
Country Poland
Organization Politechnika Białostocka
Author Michał Rogowski
Co-authors dr hab. inż. Jolanta Anna Prusiel
Place of construction Białystok
Tags

Business Center Tower to budynek wysokościowy. Budynek ten składa się z 25 kondygnacji nadziemnych oraz 3 podziemnych. Jego całkowita wysokość wynosi 125m licząc od poziomu terenu. Przeznaczenie obiektu jest mieszane: powierzchnie usługowe, biurowe, mieszkalne, w zależności od pietra. Główna konstrukcja budynku to cylindryczny żelbetowy trzon oraz współpracujący szkielet zewnętrzny. W przekroju poprzecznym budynek jest dwunastokątem foremnym. Taki kształt zapewnia lepszą aerodynamikę. Fundament zaprojektowano jako płytowy (płyta o grubości 2m) połączony na zewnętrznych krawędziach ze ścianami szczelinowymi, które jednocześnie ograniczają i zabezpieczają część podziemną budynku. Słupy i rygle współpracującego szkieletu zewnętrznego zaprojektowano jako żelbetowe na początkowych 20 kondygnacjach nadziemnych. Z uwagi na ograniczanie masy obiektu, słupy i rygle pięciu najwyższych kondygnacji są stalowe. Na 20 piętrze przewidziano taras widokowy o konstrukcji wspornikowo-wieszarowej tj. żelbetowe wsporniki zamocowane w słupach szkieletu zewnętrznego, podwieszone za pośrednictwem cięgien do wyższej kondygnacji. Górna część konstrukcji to przestrzenna kratownica zakończona wieżą radiowo-telewizyjną. Zaawansowane obliczenia statyczne wykonano programem MES (nieliniowy model prętowo-powłokowy), a geometrię przetransferowano za pośrednictwem pliku IFC do Tekla Structures. W oprogramowaniu tym zdetalowano najważniejsze elementy budynku oraz wygenerowano dokumentację rysunkową. Projekt podczas obrony dostał najwyższą ocenę oraz został nagrodzony wyróżnieniem przez Radę Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej.

Business Center Tower is the tall building. It consist of 25 overground floors and 3 underground floors. The total height is 125 m from the ground level. The purpose of this structure is mixed: service areas, office areas, apartments. The main construction consists of reinforcement concrete cylindrical core and cooperating external framing system. The cross-section of the overground building’s part is a regular dodecagon. This solution provides more streamlined shape, which results in a better aerodynamics of the building. The foundation was designed as a 2-metre height slab connected with slurry walls, which protect underground part of the building. Columns and beams of the external framing system are made of R.C. at first 20 floors. In order to reduce the weight of the building, the last five storeys has steel columns and beams. At the 20th floor there is an observation deck – reinforced concrete cantilivers fixed in the columns of the external framing, suspended with steel ties to the upper storey. The top of the construction is the steel conical 3D truss. Static calculations of the tall building were made with FEM software, then geometry was transfered to the Tekla Structures by IFC file. The most important parts of the construction were detailed and finally the drawings were generated. The project got the highest rate and distinction.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments