Carport of Petrol Station in Gdynia

Construsoftbimawards - Carport of Petrol Station in Gdynia
Category Small Scale Projects
Year 2018
Country Poland
Organization Primes sp. z o.o.
Author Primes sp. z o.o.
Client Pol-Swed Projekt sp. z o.o.
Place of construction Gdynia
Tags

Wiata jest częścią projektowanej stacji paliw zlokalizowanej w Gdyni przy ulicy Morskiej. Jest to wolnostojący obiekt, który jest zadaszeniem dla samochodów tankujących na stacji paliw. Obiekt został zaprojektowany jako konstrukcja stalowa – stalowe belki i płatwie oparte na słupach stalowych. Wykorzystanie technologii BIM w Tekla Structures pomogło nam w modelowaniu skomplikowanej geometrii i projektowaniu połączeń stalowych.

The carport is part of the designed fuel station located in Gdynia at Morska Street. It is a free-standing object which made a roof for cars filling up with fuel at the station.
The object was designed as steel construction – steel beams and purlins are supported on columns.
Using BIM technology with Tekla Structures helped us modeling complicated geometry and designed steel conections

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments