Coasthouse Bergen aan Zee

Construsoftbimawards - Coasthouse Bergen aan Zee
Category Small Scale Projects
Year 2019
Country Benelux
Organization Buro de Haan
Author J.Kooistra
Place of construction Bergen aan Zee
Tags

Direct aan de duinen te Bergen aan Zee moet deze complexe woning gebouwd worden naar ontwerp van Lody Trap architecten.
Het betreft een grote vrijstaande woning met een daarin een forse staalconstructie. Om de bouwtijd snel te laten verlopen is gekozen om de ruimten tussen het staal uit te voeren in prefab HSB.
Het grote dakvlak voorzien van diverse knikken en grote dak openingen en balkons wordt bekleed met zinken fels platen.
In de buitenwanden worden schuin geplaatste aluminium kozijnen aangebracht, waarvan de stelkozijnen in de prefab elementen verwerkt moet worden.

Buro de Haan kreeg de opdracht om de houtskeletconstructie prefab uit te werken voor onze opdrachtgever Hetebrij bouw b.v.
Voor dit project moest samen gewerkt worden met staalleveranciers en installateurs om alles op elkaar af te stemmen.

Doordat de staalleverancier ook in Tekla tekent konden de HSB elementen en het staal perfect op elkaar afgestemd worden hierbij is rekening gehouden met de toegepaste montagemethode.
Al het benodigde montage staal is door Buro de Haan aangegeven en door de staalleverancier in het model verwerkt.
Hiernaast is in combinatie met de installateur rekening gehouden met de posities van rioleringen, hemelwaterafvoeren en rookgaskanalen t.o.v .de HSB elementen zodat dit tijdens de bouw geen verrassingen oplevert.
Deze installaties zijn tevens ter verduidelijking richting installateur uitgewerkt in het Tekla model.

Door deze samenwerking is het mogelijk gemaakt deze ingewikkelde woning prefab en passend te bouwen.

Directly beside the dunes in Bergen aan Zee this complex house must be built to a design by Lody Trap architects.
It is a large detached house with a huge steel construction. In order to allow that the construction time is fast, it was decided to construct the spaces between the steel in prefabricated wooden frames (HSB).
The big roof area concludes several big windows and balcony’s. Also the roof has many different edges so nothing is straight.
The outside of the roof will be covered with zinc plates. Aluminum window frames must be installed in the outer walls at different angles.

Buro de Haan was commissioned to prefabricate the timber frame construction for our client Hetebrij bouw b.v.
For this project, we had to work together with steel suppliers and installers to coordinate everything.

Because the steel supplier also draws in Tekla, the HSB elements and the steel components could be perfectly matched to one another.
In combination with the installer we checked the positions of the several installations needed in this building.
So we know for sure that the installations will fit into the prefabricated HSB elements.

This collaboration has made it possible to construct this complex building prefabricated and suitable

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments