Cold-formed steel superstructure for a house in The Hague

Construsoftbimawards - Cold-formed steel superstructure for a house in The Hague
Category Small Scale Projects
Year 2018
Country Benelux
Organization Ingenieursbureau Verhoeven en Leenders bv
Author Gerrie van Beljouw
Co-authors Guus Biemans
Client Private owner
Place of construction The Hague
Tags

Het project omvat de bouw van een woning in Den Haag. Het woonhuis, dat onderdeel is van een rij huizen, heeft twee bouwlagen en een totale vloeroppervlakte van ongeveer 95 vierkante meter. Het gebouw beschikt over drie slaapkamers, een woonkamer, een keuken, een badkamer en een los toilet. Het gebouw heeft een plat dak en is voorbereid op een optopping van twee extra bouwlagen. De wanden en vloeren zijn uitgevoerd in koudgewalste C-profielen, en worden als complete, constructieve panelen op de bouwplaats worden aangeleverd. De vloeren zijn aan de onderzijde voorzien van een betonnen schil aan de onderzijde.

De informatie uit het model is via CSV en PXML bestanden gebruikt om de productie van de koudgewalste profielen respectievelijk de betonnen schillen aan te sturen. Dit leverde uitdagingen op bij het modelleren en exporteren van de benodigde bestanden. Daarbij was het nodig was om zelf tools te ontwikkelen in C# en Python om aan de specifieke eisen van de fabrikanten te voldoen.
In zowel de wanden als de vloeren zijn sparingen opgenomen ten behoeve van de installaties, die in het werk aangebracht worden.
Verder waren er tijdens het ontwerp alleen 2D tekeningen van de verschillende andere ontwerpdisciplines aanwezig, deze hebben we moeten verwerken in het BIM model.

Met het grote aantal onderdelen en de afstemming van die onderdelen is het gebruik van goede BIM software essentieel geweest voor het slagen van dit project. Daarnaast zijn dubbel werk en fouten voorkomen door waar mogelijk gebruik te maken van exports in plaats van documenten.

The project involves the construction of a house in The Hague. The house, which is part of a row of houses, has two stories and a total floor area of around 95 square meters. The building houses three bedrooms, a living room, a kitchen, a bathroom and a separate toilet. It has a flat roof and is already structurally prepared for two additional stories. The walls and floors are constructed of cold formed C-profiles, and will be delivered to the construction site as complete structural panels. The floor panels have a concrete shell on the bottom side.

The information from the model has been used for the production of the cold formed steel profiles as well as the concrete shell via the CSV, respectively PXML file formats. This provided challenges while building the model and exporting the necessary files. To meet the specific demands of the manufacturers, it was necessary to develop some tools ourselves using the programming languages Python and C#.
In both the walls and the floors, voids have been included to provide for installations which will be built in once the panels are in place.
During the structural design only 2D drawings were available from other disciplines, so we had to build the BIM model from these drawings.

Due to the large number of parts and the coordination between those parts, the use of good BIM software has been essential to the success of the project. Apart from that, rework and errors have been prevented by using exports instead of documents where ever possible.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments