GMLP Borghese Logistics WH3, WH4

Construsoftbimawards - GMLP Borghese Logistics WH3, WH4
Kategorie Průmyslové projekty
Rok 2021
Země Poland
Organizace RCK Biuro Inżynierskie Sp. z o.o.
Autor Mateusz Golonka
Spoluautoři Paweł Makarewicz, Seweryn Matusiak, Wojciech Ratajczak
Klient Van den Brink Staalbouw
Místo stavby Schiphol-Rijk
Tags

Projekt: Budowa dwóch obiektów magazynowych WH3 i WH4 w ramach GreenMountain Logistics Park Schiphol
Lokalizacja: Walravenlaan 1-9, Schiphol-Rijk
Inwestor: Logistis Schiphol Park BV
Architekt: MIES Architectuur
Główny konstruktor: PELECON structural engineers
Główny wykonawca: Pleijsier Bouw
Konstrukcji stalowa: Van den Brink Staalbouw
Dokumentacja warsztatowa konstrukcji stalowej: RCK Biuro Inżynierskie.
Tonaż konstrukcji stalowej: ~1722t
Schiphol Green Mountain Logistics Park faza 3 i 4 jest częścią kompleksu obiektów magazynowych składających się z 4 budynków zlokalizowanych w Schiphol Rijk. Ta idealna lokalizacja ma krótkie połączenie z obszarem ładunkowym na lotnisku Schiphol i doskonałe połączenie z autostradą A-4 w kierunku Hagi, Rotterdamu i Amsterdamu. Łącznie powierzchnia magazynowa całego kompleksu wyniesie ± 100 000 m2 z opcjonalną powierzchnią biurową 9 000 m2 i ± 100 dokami.
W ramach kolejnego etapu, wykonano dwa obiekty WH3 i WH4. Magazyn 3 powstaje bezpośrednio za magazynem 4. Budynki oddzielone są ścianą o odporności ogniowej. Budynki WH3 i WH4 zaoferują łącznie:
• 43 050 m² powierzchni magazynowej
• 2830 m² powierzchni biurowej
• 58 doków załadunkowych
• 360 miejsc parkingowych
W zakresie tego projektu RCK Biuro Inżynierskie wykonało obliczenia węzłów konstrukcji stalowej oraz model w programie Tekla Structures wraz dokumentacją warsztatową.

Project: New Construction GreenMountain Logistics Park Schiphol WH3 and WH4
Location: Walravenlaan 1-9, Schiphol-Rijk
Investor Logistis Schiphol Park BV
Architect: MIES Architectuur
Main Constructor: PELECON structural engineers
Main contractor: Pleijsier Bouw
Steel structure: Van den Brink Staalbouw
Workshop documentation of the steel structure: RCK Biuro Inżynierskie.
Steel structure tonnage: ~1722t
Schiphol Green Mountain Logistics Park fase 3/4 is part of a warehouse complex consisting of 4 buildings located in Schiphol Rijk. This ideal location has a short connection to the cargo area at Schiphol and a perfect connection with the A-4 towards The Hague, Rotterdam and Amsterdam. The total warehouse space of the entire complex will be ± 100,000 sq m with an optional 9,000 sq m mezzanine and ± 100 docks
As part of the next stage, two objects WH3 and WH4 were constructed. Warehouse 3 is being built directly behind warehouse 4. The buildings are separated by a fire-resistant wall. Buildings WH3 and WH4 will offer jointly:
• 43,050 m² of warehouse space
• 2,830 m² of office space
• 58 loading docks
• 360 parking spaces

Within this project RCK Biuro Inżynierskie prepared calculations of steel structure nodes and a model in the Tekla Structures with workshop documentation.

Komentáře

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments