Pravidla a podmínky

Construsoft BIM Awards 2023

Přihlášením svého projektu souhlasíte s podmínkami a že jste vzali na vědomí prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Construsoft a zásady ochrany osobních údajů společnosti Trimble.

 • Prohlašujete a zaručujete se, že máte plné právo nahrávat a poskytovat licenci na “Obsah” pro Construsoft a Trimble. Současně potvrzujete, že při poskytování tohoto obsahu neporušujeme práva duševního vlastnictví žádné třetí strany. Také garantujete, že přístup k tomuto obsahu neporušuje žádné dříve uzavřené závazky důvěrnosti vůči jakékoliv třetí straně.
 • Poskytujete společnostem Construsoft a Trimble nevýhradní, trvalou, celosvětovou, neplacenou a přenosnou licenci k používání, reprodukování, vytváření odvozených děl, distribuci, úpravám, veřejnému předvádění a zobrazování našeho obsahu za účelem marketingu a prodeje produktů Trimble a/nebo Tekla. Tuto licenci můžou společnosti využít také k dalšímu vývoji produktů Trimble a/nebo Tekla a souvisejících služeb.
 • Výherci budou osobně informováni.
 • Vítězové jsou zodpovědní za zaplacení jakékoli daně z příjmu (pokud existuje) splatná z ceny.
 • Ceny nebudou vypláceny v hotovosti.
 • Společnosti Construsoft a Trimble nenesou žádnou odpovědnost za neúplné nebo neobdržené projekty. Účastníci poskytnou pouze kopie společnostem Construsoft a Trimble.
 • V případě jakéhokoli sporu je rozhodnutí společností Construsoft a Trimble konečné a nepodléhá právnímu postihu.

 

Zadáním svého projektu souhlasíte s tím, že budete vázáni podmínkami platnými pro Construsoft BIM Awards a Tekla Global BIM Awards, a že jste vzali na vědomí zásady ochrany osobních údajů společností Construsoft a Trimble.


Soutěž je rozdělena do sedmi kategorií podle účelu projektu. Každá společnost může přihlásit jeden nebo více projektů do každé z následujících kategorií:

 • Komerční projekty
 • Projekty veřejného zájmu
 • Průmyslové projekty
 • Projekty infrastruktury
 • Sport a rekreace
 • Projekty menšího rozsahu
 • Studentské projekty

Vaše projekty můžete přihlásit do 18. května 2023.

Přihlášením projektu do soutěže udělujete společnosti Construsoft a Trimble Solutions automaticky nevýlučné právo používat model a všechny přiložené materiály k reklamním účelům a propagaci.


Přihlášený projekt musí obsahovat následující soubory:

 • Informace o projektu (popis, název, umístění a další);
 • Obrázky modelu (minimálně 3 JPG či PNG – celý model a detaily);
 • Příklady projektových či výrobních výkresů (minimálně 3 PDF);
 • db1 soubor modelu (organizátor si může v průběhu soutěže vyžádat kompletní složku Tekla Structures modelu);
 • IFC soubor modelu.

Pokud jste provedli změny následujících souborů v modelu, přiložte prosím také:

databáze profilů (profdb.bin), databáze materiálů (matdb.bin), databáze šroubů (screwdb.db), databáze šroubových sestav (assadb.db), databáze výztuží (rebar_database.inp), databáze parametrických profilů (profitab.inp).

Společnost Trimble Solutions / Construsoft si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže jakýkoli model, který neobsahuje požadované soubory.


Více projektů

Zviditelněte svoji společnost a výsledky své práce a přihlaste do soutěže více projektů. Zvýšíte tak vaši šanci na úspěch.


Hlasování / Komentování

Hlasování a možnost komentování všech projektů bude k dispozici od 25. května do 15. června. Vítězové budou zveřejněni 21.června 2023.  Hlasování bude probíhat na těchto stránkách a bude možné hlasovat pro neomezený počet různých projektů napříč všemi kategoriemi. Pro jeden projekt je možné hlasovat jen jedenkrát. Pro zachování objektivity se bude muset každý zájemce o hlasování či komentáře zaregistrovat a aktivovat svůj účet.


Ocenění

Vítězům bude poskytnut dostatečný mediální prostor, budou oceněny certifikáty a ti nejlepší postoupí do celosvětového kola Tekla Global BIM Awards. Účast v celosvětovém kole dává společnostem značnou publicitu v profesionálních kruzích. Vítězové celosvětového kola pak získávají jako odměnu účast na prestižní akci Trimble Dimensions v americkém městě Nashville.


Práva a licence

Přihlášením projektu do soutěže potvrzujete, že:

 • jste oprávněni tak učinit a veřejně publikovat obsah přihlášeného projektu;
 • podání takového obsahu neporušuje práva duševního vlastnictví žádné třetí strany;
 • vaše zveřejnění obsahu a přihlášení projektu neporušuje žádné práva a závazky týkající se důvěrnosti, které byste měli vůči kterékoli třetí straně.

Přihlášením projektu do soutěže poskytnete společnosti Trimble Solution a Construsoft nevýlučnou, trvalou, celosvětovou, bezplatnou a přenosnou licenci k používání, reprodukci, vytváření odvozených děl, distribuci, úpravu, veřejnou reprodukci a veřejné zobrazování obsahu za účelem marketingu a prodeje služeb a produktů společnosti Trimble Solutions a Construsoft a za účelem dalšího vývoje produktů společnosti Trimble Solutions a Construsoft a souvisejících služeb.


Ochrana osobních údajů

Základní informace

Snahou naší společnosti je, abyste se při návštěvě našich internetových stránek cítili dobře a bezpečně. Proto klademe velký důraz na ochranu vašeho soukromí a vašich osobních údajů. Níže uvedená ustanovení ochrany údajů vás mají informovat o našich vnitřních zásadách shromažďování, použití a zpřístupňování osobních údajů.

Osobní údaje, které nám poskytnete při vyplnění registračních či kontaktních formulářů nebo prostřednictvím e-mailu, samozřejmě považujeme za důvěrné. Vaše údaje používáme výhradně za sjednaným účelem tak, abychom mohli zpracovat váš dotaz a pouze po dobu nezbytnou k naplnění účelu jejich zpracování. Sdělování těchto údajů třetím osobám zásadně vylučujeme. Ve výjimečných případech jsou tyto údaje zpracovávány z našeho pověření spolupracujícími partnery, o jejichž bližší specifikaci jste informováni. V takovém případě zajišťujeme, aby i námi pečlivě vybraný spolupracující partner splňoval a dodržoval zákonem stanovené požadavky na ochranu osobních údajů.

Váš profil na construsoftbimawards.com

Pro hlasování a komentování přihlášených projektů je nejprve nutné založení vašeho uživatelského účtu. Za tímto účelem požadujeme tyto povinné údaje: Vaše jméno a příjmení, uživatelské jméno, e-mailovou adresu a heslo, které si sami zvolíte. Vaše e-mailová adresa a uživatelské jméno slouží výhradně pro přihlášení a využívání internetových stránek www.construsoftbimawards.com. Vaše jméno bude použito pouze k oslovení. Neprobíhá žádné předávání vašich dat třetím osobám.

Pokud budete chtít váš uživatelský účet zrušit, můžete o to kdykoliv požádat naši zákaznickou podporu (marketing@construsoft.cz). Váš účet bude obratem smazán, resp. anonymizován. Poté si můžete kdykoliv založit nový uživatelský účet. Pokud nebudete váš uživatelský účet používat po dobu tří let, bude za předpokladu, že s tím vyslovíte souhlas, automaticky smazán.

Výhry / ocenění

Pokud se zúčastníte na našich internetových stránkách soutěže – přihlásíte svůj projekt, Vaše osobní údaje, jež nám v rámci účasti na  soutěži sdělíte, jsou používány výhradně za účelem uskutečnění této soutěže (komunikace se soutěžícím, stanovení výherce, informování o výhře, případně zaslání výhry). Po skončení soutěže a oznámení výherců jsou osobní údaje o účastnících vymazány. V databází ukládáme pouze údaje obecného rázu – jméno soutěžního projektu, projekční společnost, kategorii projektu, fotografie projektu apod. a to po dobu 5 let od přihlášení projektu.

Cookies

Cookies je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookies jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější. Soubory cookies slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně vašich dat.