Voorwaarden

Construsoft BIM Awards 2023

Na het insturen van uw project(en), gaat u akkoord met de onderstaande voorwaarden en heeft u kennisgenomen van de privacyverklaring van Construsoft en het privacy beleid van Trimble

 1. 1. U verklaart en garandeert dat (1) u gerechtigd bent om de “Inhoud” te uploaden en Construsoft en Trimble toestemming daarop verleent zoals hieronder uiteengezet; (2) het indienen van deze Inhoud maakt geen inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van derden; en (3) uw openbaarmaking van de Inhoud maakt geen inbreuk op eventuele geheimhoudingsverplichtingen die u tegenover derden hebt.
 2. 2. U verleent Construsoft en Trimble een niet-exclusieve, eeuwigdurende, wereldwijde, Royalty Free en overdraagbare toestemming om uw Inhoud te gebruiken, reproduceren, distribueren of wijzigen, publiekelijk uit te voeren en weer te geven of er afgeleide werken van te maken ten behoeve van de marketing en verkoop van Trimble en/of Tekla producten, en ten behoeve van de verdere ontwikkeling van de Trimble en/of Tekla producten en hieraan gerelateerde diensten.
 3. 3. De winnaars worden persoonlijk geïnformeerd.
 4. 4. Winnaars zijn verantwoordelijk voor het betalen van eventuele inkomstenbelasting die over een prijs verschuldigd is.
 5. 5. Gewonnen prijzen worden niet in contanten uitbetaald.
 6. 6. Construsoft en Trimble zijn niet verantwoordelijk voor onvolledige of niet ontvangen inzendingen. Deelnemers verstrekken alleen kopieën aan Construsoft en Trimble.
 7. 7. In geval van een geschil is de beslissing van Construsoft en Trimble definitief en niet vatbaar voor gerechtelijke stappen.
 8. 8. Bewaar een kopie van deze voorwaarden voor uw administratie.

Beschrijving van de BIM Awards

De BIM Awards is een wedstrijd voor Tekla Structures-gebruikers over de hele wereld. De wedstrijd is een manier om waardering te uiten naar de gebruikers en om hun succesverhalen te delen. Samen met de vooruitstrevende klanten speelt Tekla Structures een belangrijke rol in het bouwen van complexe constructies en de ontwikkeling van BIM in de bouwindustrie.

De wedstrijd wordt georganiseerd in twee rondes. De eerste ronde is lokaal in een land of regio, bijvoorbeeld de BeNeLux. In de tweede ronde nemen de winnaars van de lokale competities deel aan de Tekla Global BIM Awards.


Wie kan deelnemen en hoe?

De wedstrijd is voor Tekla Structures-gebruikers. Deelnemers dienen hun project(en) in te sturen via dit formulier.


De BIM Awards zijn opgedeeld in zeven categorieën en u kunt per categorie meerdere projecten inzenden. De categorieën zijn:

 • Commerciële projecten – een gebouw ontwerpen voor commercieel gebruik. Denk aan kantoren, wooncomplexen, hotels, gebouwen voor nutsvoorzieningen, winkelcentra en andere commerciële gebouwen.
 • Publieke projecten – een gebouw dat wordt gebruikt door het algemene publiek. Denk aan gezondheidszorgfaciliteiten, ziekenhuizen, onderwijsfaciliteiten, luchthavens, onderzoekscentra en overheidsgebouwen.
 • Industriële projecten – een gebouw dat voor industriële doeleinden wordt gebruikt. Denk aan een fabriek, elektriciteitscentrale, molen, boorinstallatie of opslagplaats.
 • Infrastructurele projecten – niet-bewoonde fysieke constructies zoals bruggen en tunnels.
 • Sport en recreatie – gebouwen of andere structuren die voor sport- of recreatiedoeleinden worden gebruikt. Denk aan stadions, sportbanen, sportcentra en andere sportgerelateerde faciliteiten.
 • Kleinschalige projecten – een project dat kleinschalig is, maar wel complex of innovatief.
 • Studentenprojecten – een project uitgevoerd door een voltijdstudent of een groep studenten van een onderwijsinstelling.

 

U kunt uw project(en) tot donderdag 18 mei 2023, 12:00 uur insturen.


Om mee te kunnen doen met de BIM Awards vragen we u diverse bestanden aan te leveren. Deze hoeft u niet meer allemaal te uploaden via de website, de grote bestanden kunt u met ons delen via WeTranser (marketing@construsoft.com). Onderaan het aanmeldformulier vindt u twee invulvelden waarin u het verhaal bij het ingezonden project kwijt kunt. Geef hier een zo goed mogelijke beschrijving van het project. Daarnaast beoordeelt de jury de projecten op een vijftal onderdelen. Onze gouden tip is om onderstaande punten (die van toepassing zijn op het ingestuurde project), zo goed mogelijk te beschrijven. Op deze manier kan de jury het project beter beoordelen.

 1. 1. Het gebruik van BIM en samenwerking: zoals de levenscyclus van het 3D-model, samenwerking met diverse projectpartners en het gebruik van IFC en open BIM.
 2. 2. Innovatief gebruik van Tekla Structures: welke uitdagingen zaten er in het project en hoe deze zijn opgelost met innovatief gebruik van Tekla Structures?
 3. 3. Maakbaarheid: denk hierbij aan LOD, gebruik van diverse materialen en de complexiteit van de geometrie.
 4. 4. Duurzaamheid: dit kan door te bouwen met milieuvriendelijke producten, besparen van energie, verminderen van het aantal transporten, gebruik van producten met een langere levensduur en het hergebruiken van materialen
 5. 5. Wauw-factor: licht uit wat uw project zo indrukwekkend en uniek maakt en benoem ook hoe jullie eventueel creatief zijn omgegaan met de uitvoering van het project

 

U kunt de volgende bestanden aanleveren via de daarvoor bestemde velden:

 • Snapshots van het model (min. 3 afbeeldingen, bij voorkeur in JPG-formaat, bijvoorbeeld van het hele model en enkele relevante details);
 • Foto’s of artist impressions van het project. We raden aan om meerdere foto’s/afbeeldingen toe te voegen, zodat het publiek een goed beeld krijgt van uw project;
 • Voorbeeldtekeningen van de projecten (min. 2 tot 3 PDF-bestanden).

 

Daarnaast vragen we u per WeTransfer (marketing@construsoft.com) de volgende bestanden toe te sturen: 

 • Het .db1-bestand (wordt niet gepubliceerd op de website), het kan zijn dat er in een later stadium gevraagd wordt om de volledige Tekla Structures ZIPped-map;
 • IFC-bestand van het model (.ifc) (wordt niet gepubliceerd op de website).

Als u wijzigingen hebt aangebracht aan het systeem, dan vragen we u ook de volgende bestanden aan te leveren per WeTransfer:
profielendatabase (profdb.bin), materialendatabase (matdb.bin), boutendatabase, (screwdb.db), boutsamenstellingendatabase (assdb.db), wapeningsdatabase (rebar_database.inp), parametrische profielen (profitab.inp)

Trimble Solutions / Construsoft heeft het recht om het model uit te sluiten als een of meerdere van de vereiste documenten niet wordt aangeleverd.


Meerdere inzendingen

U kunt meerdere projecten indienen voor Construsoft BIM Awards. Hierdoor vergroot u uw kans om te winnen.
Let op: door uw modellen in te dienen, geeft u Construsoft en Trimble het recht om het model en de bijgevoegde materialen voor reclamedoeleinden te gebruiken.


Stemmen

Stemmen kan van donderdag 25 mei tot en met donderdag 15 juni 2023. We maken de winnaars op woensdag 21 juni 2023 bekend op de website construsoftbimawards.com/nl. Stemmen voor de publieksprijs kan in alle categorieën. Per categorie kan er één stem worden uitgebracht.

Een vakkundige en externe jury, bestaande uit experts uit de bouw- en BIM-industrie, bepaalt de uiteindelijke winnaars per categorie.


Waardering

De winnaars ontvangen een eervolle erkenning op onze website en gaan door naar de Tekla Global BIM Awards – een wereldwijde ronde georganiseerd door Trimble. Door deel te nemen aan de Tekla BIM Awards krijgt uw bedrijf veel publiciteit, vooral als u wint.


Rechten en licenties

Door uw projecten (modellen, bestanden en afbeeldingen) in te zenden voor de Construsoft BIM Awards 2023 verklaart en garandeert u dat:

 • u hiertoe gerechtigd bent en voor de inhoud een licentie verleend, zoals hieronder aangegeven;
 • indiening van de inhoud geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij;
 • uw openbaarmaking van de inhoud geen afbreuk doet aan de geheimhoudingsverplichtingen die u tegenover een derde partij hebt.

 

U verleent Trimble en Construsoft een niet-exclusieve, eeuwigdurende, wereldwijde, royaltyvrije en overdraagbare licentie voor het gebruiken, reproduceren, maken van afgeleide werken, verspreiden, wijzigen, openbaar uitvoeren en openbaar weergeven van uw inhoud met als doel de marketing en verkoopdemonstratie van Trimble- en / of Tekla-producten, en met het oog op de verdere ontwikkeling van de Trimble-, Construsoft- en / of Tekla-producten en aanverwante diensten.