Voorwaarden

Construsoft BIM Awards 2024

Na het insturen van je project(en), ga je akkoord met de onderstaande voorwaarden en heb je kennisgenomen van de privacyverklaring van Construsoft en het privacy beleid van Trimble

 1. 1. Je verklaart en garandeert dat (1) je gerechtigd bent om de “Inhoud” te uploaden en Construsoft en Trimble toestemming daarop verleent zoals hieronder uiteengezet; (2) het indienen van deze inhoud maakt geen inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van derden; en (3) jouw openbaarmaking van de inhoud maakt geen inbreuk op eventuele geheimhoudingsverplichtingen die je tegenover derden hebt.
 2. 2. Je verleent Construsoft en Trimble een niet-exclusieve, eeuwigdurende, wereldwijde, Royalty Free en overdraagbare toestemming om jouw inhoud te gebruiken, reproduceren, distribueren of wijzigen, publiekelijk uit te voeren en weer te geven of er afgeleide werken van te maken ten behoeve van de marketing en verkoop van Trimble en/of Tekla producten, en ten behoeve van de verdere ontwikkeling van de Trimble en/of Tekla producten en hieraan gerelateerde diensten.
 3. 3. De winnaars worden persoonlijk geïnformeerd.
 4. 4. Winnaars zijn verantwoordelijk voor het betalen van eventuele inkomstenbelasting die over een prijs verschuldigd is.
 5. 5. Gewonnen prijzen worden niet in contanten uitbetaald.
 6. 6. Construsoft en Trimble zijn niet verantwoordelijk voor onvolledige of niet ontvangen inzendingen. Deelnemers verstrekken alleen kopieën aan Construsoft en Trimble.
 7. 7. In geval van een geschil is de beslissing van Construsoft en Trimble definitief en niet vatbaar voor gerechtelijke stappen.
 8. 8. Bewaar een kopie van deze voorwaarden voor je administratie.

Beschrijving van de BIM Awards

De BIM Awards is een wedstrijd voor Tekla Structures- en Trimble Connect-gebruikers over de hele wereld. De wedstrijd is een manier om waardering te uiten naar de gebruikers en om hun succesverhalen te delen. Samen met de vooruitstrevende klanten spelen Tekla Structures en Trimble Connect een belangrijke rol in het bouwen van complexe constructies en de ontwikkeling van BIM in de bouwindustrie.

De wedstrijd wordt georganiseerd in twee rondes. De eerste ronde is lokaal in een land of regio, bijvoorbeeld de BeNeLux. In de tweede ronde nemen de winnaars van de lokale competities deel aan de Global BIM Awards.


Wie kan deelnemen en hoe?

De wedstrijd is voor Tekla Structures- en Trimble Connect-gebruikers. Deelnemers dienen hun project(en) in te sturen via dit formulier.


De BIM Awards zijn opgedeeld in zeven categorieën en je kunt per categorie meerdere projecten inzenden. De categorieën zijn:

 • Commerciële projecten – een gebouw ontwerpen voor commercieel gebruik. Denk aan kantoren, wooncomplexen, hotels, gebouwen voor nutsvoorzieningen, winkelcentra en andere commerciële gebouwen.
 • Publieke projecten – een gebouw dat wordt gebruikt door het algemene publiek. Denk aan gezondheidszorgfaciliteiten, ziekenhuizen, onderwijsfaciliteiten, luchthavens, onderzoekscentra en overheidsgebouwen.
 • Industriële projecten – een gebouw dat voor industriële doeleinden wordt gebruikt. Denk aan een fabriek, elektriciteitscentrale, molen, boorinstallatie of opslagplaats.
 • Infrastructurele projecten – niet-bewoonde fysieke constructies zoals bruggen en tunnels.
 • Sport en recreatie – gebouwen of andere structuren die voor sport- of recreatiedoeleinden worden gebruikt. Denk aan stadions, sportbanen, sportcentra en andere sportgerelateerde faciliteiten.
 • Kleinschalige projecten – een project dat kleinschalig is, maar wel complex of innovatief.
 • Studentenprojecten – een project uitgevoerd door een voltijdstudent of een groep studenten van een onderwijsinstelling.

 

Je kunt jouw project(en) tot en met donderdag 25 april 2024 insturen.


Om mee te kunnen doen met de BIM Awards vragen we je diverse bestanden aan te leveren. Deze hoe je niet meer allemaal te uploaden via de website, de grote bestanden kun je met ons delen via WeTranser (marketing@construsoft.com). Onderaan het aanmeldformulier vind je twee invulvelden waarin je het verhaal bij het ingezonden project kwijt kunt. Geef hier een zo goed mogelijke beschrijving van het project. Daarnaast beoordeelt de jury de projecten op een vijftal onderdelen. Onze gouden tip is om onderstaande punten (die van toepassing zijn op het ingestuurde project), zo goed mogelijk te beschrijven. Op deze manier kan de jury het project beter beoordelen.

 1. 1. Het gebruik van BIM en samenwerking: zoals de levenscyclus van het 3D-model, samenwerking met diverse projectpartners en het gebruik van IFC en open BIM.
 2. 2. Innovatief gebruik van de Trimble software: welke uitdagingen zaten er in het project en hoe deze zijn opgelost met innovatief gebruik van Tekla Structures of Trimble Connect?
 3. 3. Maakbaarheid: denk hierbij aan LOD, gebruik van diverse materialen en de complexiteit van de geometrie.
 4. 4. Duurzaamheid: dit kan door te bouwen met milieuvriendelijke producten, besparen van energie, verminderen van het aantal transporten, gebruik van producten met een langere levensduur en het hergebruiken van materialen
 5. 5. Wauw-factor: licht uit wat jouw project zo indrukwekkend en uniek maakt en benoem ook hoe jullie eventueel creatief zijn omgegaan met de uitvoering van het project

 

Lever de volgende bestanden aan in de daarvoor bestemde velden (zie onderaan deze pagina):

 • Afbeeldingen van het model (minimaal 3 bestanden, bij voorkeur in JPG-formaat. Denk aan foto’s, artist impressions of snapshots van het project, bijvoorbeeld van het hele model en enkele relevante details. We raden aan om meerdere foto’s/afbeeldingen toe te voegen, zodat het publiek een goed beeld krijgt van je project);
 • Voorbeeldtekeningen van de projecten (minimaal 3 PDF-bestanden).
 • Optioneel: videobeeld van het project.

 

Stuur per WeTransfer (marketing@construsoft.com) ook de volgende bestanden toe: 

 • DB1-bestand van het Tekla Structures model (wordt niet gepubliceerd op de website). Let op: we kunnen je later nog om extra bestanden vragen.
 • IFC-bestand van het model (.ifc) (wordt niet gepubliceerd op de website).

 

Let op: stel de juiste rechten in door de bestanden openbaar te maken of door toegang te geven aan marketing@construsoft.com. De bovenstaande bestanden zijn alleen voor INTERN gebruik en worden NIET gepubliceerd.

Trimble Solutions / Construsoft heeft het recht om het model uit te sluiten als een of meerdere van de vereiste documenten niet wordt aangeleverd.


Meerdere inzendingen

Je kunt meerdere projecten indienen voor Construsoft BIM Awards. Hierdoor vergroot je jouw kans om te winnen.
Let op: door jouw modellen in te dienen, geef je Construsoft en Trimble het recht om het model en de bijgevoegde materialen voor reclamedoeleinden te gebruiken.


Stemmen

Stemmen kan van 13 mei tot en met 5 juni 2024. We maken de winnaars op woensdag 19 juni 2024 bekend op de website construsoftbimawards.com/nl. Stemmen voor de publieksprijs kan in alle categorieën. Per categorie kan er één stem worden uitgebracht.

Een vakkundige en externe jury, bestaande uit experts uit de bouw- en BIM-industrie, bepaalt de uiteindelijke winnaars per categorie.


Waardering

De winnaars ontvangen een eervolle erkenning op onze website en gaan door naar de Tekla Global BIM Awards – een wereldwijde ronde georganiseerd door Trimble. Door deel te nemen aan de Tekla BIM Awards krijgt jouw bedrijf veel publiciteit, vooral als je wint.


Rechten en licenties

Door jouw projecten (modellen, bestanden en afbeeldingen) in te zenden voor de Construsoft BIM Awards 2024 verklaar en garandeer je dat:

 • je hiertoe gerechtigd bent en voor de inhoud een licentie verleend, zoals hieronder aangegeven;
 • indiening van de inhoud geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij;
 • jouw openbaarmaking van de inhoud geen afbreuk doet aan de geheimhoudingsverplichtingen die je tegenover een derde partij hebt.

 

Je verleent Trimble en Construsoft een niet-exclusieve, eeuwigdurende, wereldwijde, royaltyvrije en overdraagbare licentie voor het gebruiken, reproduceren, maken van afgeleide werken, verspreiden, wijzigen, openbaar uitvoeren en openbaar weergeven van jouw inhoud met als doel de marketing en verkoopdemonstratie van Trimble- en / of Tekla-producten, en met het oog op de verdere ontwikkeling van de Trimble-, Construsoft- en / of Tekla-producten en aanverwante diensten.