Voorwaarden

Construsoft BIM Awards 2023

Na het insturen van uw project(en), gaat u akkoord met de onderstaande voorwaarden en heeft u kennisgenomen van de privacyverklaring van Construsoft en het privacy beleid van Trimble

 1. 1. U verklaart en garandeert dat (1) u gerechtigd bent om de “Inhoud” te uploaden en Construsoft en Trimble toestemming daarop verleent zoals hieronder uiteengezet; (2) het indienen van deze Inhoud maakt geen inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van derden; en (3) uw openbaarmaking van de Inhoud maakt geen inbreuk op eventuele geheimhoudingsverplichtingen die u tegenover derden hebt.
 2. 2. U verleent Construsoft en Trimble een niet-exclusieve, eeuwigdurende, wereldwijde, Royalty Free en overdraagbare toestemming om uw Inhoud te gebruiken, reproduceren, distribueren of wijzigen, publiekelijk uit te voeren en weer te geven of er afgeleide werken van te maken ten behoeve van de marketing en verkoop van Trimble en/of Tekla producten, en ten behoeve van de verdere ontwikkeling van de Trimble en/of Tekla producten en hieraan gerelateerde diensten.
 3. 3. De winnaars worden persoonlijk geïnformeerd.
 4. 4. Winnaars zijn verantwoordelijk voor het betalen van eventuele inkomstenbelasting die over een prijs verschuldigd is.
 5. 5. Gewonnen prijzen worden niet in contanten uitbetaald.
 6. 6. Construsoft en Trimble zijn niet verantwoordelijk voor onvolledige of niet ontvangen inzendingen. Deelnemers verstrekken alleen kopieën aan Construsoft en Trimble.
 7. 7. In geval van een geschil is de beslissing van Construsoft en Trimble definitief en niet vatbaar voor gerechtelijke stappen.
 8. 8. Bewaar een kopie van deze voorwaarden voor uw administratie.

 

De BIM Awards zijn opgedeeld in zeven categorieën en u kunt per categorie meerdere projecten inzenden. De categorieën zijn:

 • Commerciële projecten
 • Publieke projecten
 • Industriële projecten
 • Infrastructurele projecten
 • Sport en recreatie
 • Kleinschalige projecten
 • Studentenprojecten

 

U kunt uw project(en) tot 18 mei 2023, 12:00 uur indienen.


Om mee te kunnen doen met de BIM Awards vragen we u diverse bestanden aan te leveren. Deze hoeft u niet meer allemaal te uploaden via de website, de grote bestanden kunt u met ons delen via WeTranser (marketing@construsoft.com). Onderaan het aanmeldformulier treft u bovendien twee invulvelden waarin u het verhaal bij het ingezonden project kwijt kunt: een (korte) projectbeschrijving, het liefste inclusief informatie over de samenwerking, het gebruik van BIM en welke uitdagingen u bent tegenkomen en hoe deze zijn opgelost.

 

U kunt de volgende bestanden aanleveren via de daarvoor bestemde velden:

 • Snapshots van het model (min. 3 afbeeldingen, bij voorkeur in JPG-formaat, bijvoorbeeld van het hele model en enkele relevante details);
 • Foto’s of artist impressions van het project. We raden aan om meerdere foto’s/afbeeldingen toe te voegen, zodat het publiek een goed beeld krijgt van uw project;
 • Voorbeeldtekeningen van de projecten (min. 2 tot 3 PDF-bestanden).

 

Daarnaast vragen we u per WeTransfer (marketing@construsoft.com) de volgende bestanden toe te sturen: 

 • Het .db1-bestand (wordt niet gepubliceerd op de website), het kan zijn dat er in een later stadium gevraagd wordt om de volledige Tekla Structures ZIPped-map;
 • IFC-bestand van het model (.ifc) (wordt niet gepubliceerd op de website).

Als u wijzigingen hebt aangebracht aan het systeem, dan vragen we u ook de volgende bestanden aan te leveren per WeTransfer:
profielendatabase (profdb.bin), materialendatabase (matdb.bin), boutendatabase, (screwdb.db), boutsamenstellingendatabase (assadb.db), wapeningsdatabase (rebar_database.inp), parametrische profielen (profitab.inp)

Trimble Solutions / Construsoft heeft het recht om het model uit te sluiten als een of meerdere van de vereiste documenten niet wordt aangeleverd.


Meerdere inzendingen

U kunt meerdere projecten indienen voor Construsoft BIM Awards. Hierdoor vergroot u uw kans om te winnen.
Let op: door uw modellen in te dienen, geeft u Construsoft en Trimble het recht om het model en de bijgevoegde materialen voor reclamedoeleinden te gebruiken.


Stemmen

Stemmen kan van 25 mei tot en met 15 juni 2023. We maken de winnaars op 21 juni 2023 bekend op de website construsoftbimawards.com/nl. Stemmen voor de publieksprijs kan in alle categorieën. Per categorie kan er één stem worden uitgebracht.


Tekla Global BIM Awards

De winnaars ontvangen een eervolle erkenning op onze website en gaan door naar de Tekla Global BIM Awards – een wereldwijde ronde georganiseerd door Trimble. Door deel te nemen aan de Tekla BIM Awards krijgt uw bedrijf veel publiciteit, vooral als u wint.


Rechten en licenties

Door uw projecten (modellen, bestanden en afbeeldingen) in te zenden voor de Construsoft BIM Awards 2023 verklaart en garandeert u dat:

 • u hiertoe gerechtigd bent en voor de inhoud een licentie verleend, zoals hieronder aangegeven;
 • indiening van de inhoud geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij;
 • uw openbaarmaking van de inhoud geen afbreuk doet aan de geheimhoudingsverplichtingen die u tegenover een derde partij hebt.

 

U verleent Trimble en Construsoft een niet-exclusieve, eeuwigdurende, wereldwijde, royaltyvrije en overdraagbare licentie voor het gebruiken, reproduceren, maken van afgeleide werken, verspreiden, wijzigen, openbaar uitvoeren en openbaar weergeven van uw inhoud met als doel de marketing en verkoopdemonstratie van Trimble- en / of Tekla-producten, en met het oog op de verdere ontwikkeling van de Trimble-, Construsoft- en / of Tekla-producten en aanverwante diensten.