Voorwaarden

Tekla BIM Awards 2021

De BIM Awards zijn opgedeeld in zeven categorieën en u kunt per categorie meerdere projecten inzenden. De categorieën zijn:

 • Commerciële projecten
 • Publieke projecten
 • Industriële projecten
 • Infrastructurele projecten
 • Sport en recreatie
 • Kleinschalige projecten
 • Studentenprojecten

U kunt uw projecten tot en met 19 mei 12:00 uur indienen.


Om mee te kunnen doen met de BIM Awards vragen we u diverse bestanden aan te leveren. Deze hoeft u niet meer allemaal te uploaden via de website, de grote bestanden kunt u met ons delen via WeTranser (marketing@construsoft.com). Onderaan het aanmeldformulier treft u bovendien twee nieuwe invulvelden waarin u het verhaal bij het ingezonden project kwijt kunt: een (korte) projectbeschrijving, het liefste inclusief informatie over de samenwerking, het gebruik van BIM en welke uitdagingen u bent tegenkomen en hoe deze zijn opgelost. Het excel-formulier dat u voorheen moest invullen, komt hiermee te vervallen.

U kunt de volgende bestanden aanleveren via de daarvoor bestemde velden:

 • Snapshots van het model (min. 3 afbeeldingen, bij voorkeur in JPG-formaat, bijvoorbeeld van het hele model en enkele relevante details);
 • Foto’s of artist impressions van het project. We raden aan om meerdere foto’s/afbeeldingen toe te voegen, zodat het publiek een goed beeld krijgt van uw project.
 • Voorbeeldtekeningen van de projecten (min. 2 tot 3 PDF-bestanden);

Daarnaast vragen we u per WeTransfer (marketing@construsoft.com) de volgende bestanden toe te sturen: 

 • Het .db1-bestand (wordt niet gepubliceerd op de website), het kan zijn dat er in een later stadium gevraagd wordt om de volledige Tekla Structures ZIPped-map
 • IFC-bestand van het model (.ifc) (wordt niet gepubliceerd op de website)

Als u wijzigingen hebt aangebracht aan het systeem, dan vragen we u ook de volgende bestanden aan te leveren per WeTransfer:
profielendatabase (profdb.bin), materialendatabase (matdb.bin), boutendatabase, (screwdb.db), boutsamenstellingendatabase (assadb.db), wapeningsdatabase (rebar_database.inp), parametrische profielen (profitab.inp)

Trimble Solutions / Construsoft heeft het recht om het model uit te sluiten als een of meerdere van de vereiste documenten niet wordt aangeleverd.


Rechten en licenties

Door uw projecten (modellen, bestanden en afbeeldingen) in te zenden voor de Construsoft BIM Awards verklaart en garandeert u dat:

 • u hiertoe gerechtigd bent;
 • u voor de inhoud een licentie verleend, zoals hieronder aangegeven;
 • indiening van de inhoud geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij;
 • uw openbaarmaking van de inhoud geen afbreuk doet aan de geheimhoudingsverplichtingen die u tegenover een derde partij hebt.

U verleent Trimble en Construsoft een niet-exclusieve, eeuwigdurende, wereldwijde, royaltyvrije en overdraagbare licentie voor het gebruiken, reproduceren, maken van afgeleide werken, verspreiden, wijzigen, openbaar uitvoeren en openbaar weergeven van uw inhoud met als doel de marketing en verkoopdemonstratie van Trimble- en / of Tekla-producten, en met het oog op de verdere ontwikkeling van de Trimble-, Construsoft- en / of Tekla-producten en aanverwante diensten.