Regulamin

Tekla BIM Awards 2024

Tegoroczna edycja konkursu Tekla BIM Awards 2024 zawiera 7 kategorii, w których można zgłosić wiele kandydatur:

 • Projekty komercyjne
 • Projekty publiczne
 • Projekty przemysłowe
 • Projekty infrastrukturalne
 • Sport i rekreacja
 • Małe projekty
 • Projekty studenckie

Swoje modele możesz przesłać do 25 kwietnia 2024 r.


Uczestnicy muszą dołączyć następujące pliki do konkursu:

 • Informacje o projekcie
 • Ujęcia (zrzuty ekranu) modelu (przynajmniej 3 obrazy, najlepiej w formacie JPG, całego modelu i ważnych detali),
 • Przykładowe rysunki z projektu (2-3 pliki PDF),
 • Zdjęcie obiektu (min. 1 plik) lub grafikę koncepcyjną projektu.
 • Video – opcjonalnie
 • Dołącz następujące pliki za pośrednictwem aktywnego łącza (Dropbox, Dropzone, Dysk Google itp.) pliki: plik modelu .db1, modele  IFC projektu. //  tylko do użytku wewnętrznego, nie zostaną opublikowane!

Uwaga: JEŻELI dokonano modyfikacji systemowych, proszę dołączyć także:

 • bazę danych profili (profdb.bin),
 • bazę danych materiałów (matdb.bin),
 • bazę danych śrub (screwdb.db),
 • bazę danych zespołów śrub (assdb.db),
 • bazę danych zbrojeń (rebar_database.inp),
 • profile parametryczne (profitab.inp).

Uwaga: Zgłaszając model do konkursu, automatycznie dajesz firmom Construsoft oraz Trimble Solutions prawo do wykorzystania modelu w celach reklamowych.

Trimble / Construsoft zastrzega sobie prawo do odrzucenia modeli niespełniających powyższych wymagań


Więcej modeli

By zwiększyć swoje szanse na wygraną, możesz przesłać wiele różnych modeli.


Głosuj

Od 13 maja do 5 czerwca 2024 r. Wszyscy mogą głosować na  kandydatury w poszczególnych kategoriach Tekla BIM Awards 2024. Można tego dokonać przyciskiem głosowania dla kandydatury.


Zwycięzca

Ogłoszenie zwycięzców nastąpi 19 czerwca 2024 roku na stronie internetowej konkursu.

Zwycięzcy wyłonieni w konkursie Tekla BIM Awards biorą udział w międzynarodowej edycji konkursu: Tekla Global BIM Awards 2024.

Nagrody czekające na zwycięzców to nie tylko prestiż i uznanie w branży, ale także konkretne korzyści, które pomogą w dalszym rozwoju zawodowym:
• 2 darmowe wejściówki (o wartości 1000 zł) na Spotkanie Użytkowników Tekla Structures 2024 dla dwóch osób. To idealna okazja, aby nawiązać cenne relacje biznesowe i dowiedzieć się o najnowszych trendach w branży.
• Bon na szkolenie w firmie Construsoft o wartości 1500 zł, który pozwoli na rozwijanie umiejętności i poszerzanie wiedzy.


Prawa i licencje

Przesyłając modele i obrazy (“Treść”) do Construsoft i Trimble (“Trimble”), wyrażasz zgodę na niniejsze warunkami. Obejmuje to zapoznanie się z informacją o ochronie prywatności Construsoft i polityką prywatności Trimble. Oświadczasz i gwarantujesz, że:

 • jesteś uprawniony do tego i udzielasz licencji Construsoft i Trimble na Treści takie, jak wskazano poniżej;
 • przesłanie takiej Treści nie narusza praw własności intelektualnej stron trzecich;
 • Twoje ujawnienie Treści nie narusza żadnych zobowiązań dotyczących poufności, które możesz mieć wobec osób trzecich.

Udzielasz Trimble i Construsoft niewyłącznej, wieczystej, światowej, wolnej od opłat i możliwej do przeniesienia licencji na używanie, reprodukowanie, tworzenie dzieł pochodnych, dystrybucję, modyfikację, publiczną prezentację i publiczną prezentację Twoich treści w celach marketingowych i demonstracyjnych sprzedaży. Produkty Trimble i / lub Tekla oraz w celu dalszego rozwoju produktów Trimble i Construsoft i / lub Tekla oraz powiązanych usług.
Zwycięzcy zostaną poinformowani osobiście.
Zwycięzcy są odpowiedzialni za opłacenie podatku dochodowego należnego od nagrody.
Nagrody nie będą wypłacane w gotówce.
Construsoft i Trimble nie ponoszą odpowiedzialności za niekompletne lub nieotrzymane zgłoszenia. Uczestnicy przesyłają wyłącznie kopie materiałów, a nie oryginały.
W przypadku jakiegokolwiek sporu decyzja Trimble/Construsoft jest ostateczna i nie podlega odwołaniu prawnemu.
Prosimy o zachowanie kopii niniejszych warunków w swojej dokumentacji.