Regulamin

Tekla BIM Awards 2023

Tegoroczna edycja konkursu Tekla BIM Awards 2023 zawiera 7 kategorii, w których można zgłosić wiele kandydatur:

 • Projekty komercyjne
 • Projekty publiczne
 • Projekty przemysłowe
 • Projekty infrastrukturalne
 • Sport i rekreacja
 • Małe projekty
 • Projekty studenckie

Swoje modele możesz przesłać do 18 maja 2023 r.


Uczestnicy muszą dołączyć następujące pliki do konkursu:

 • Informacje o projekcie
 • Ujęcia (zrzuty ekranu) modelu (przynajmniej 3 obrazy, najlepiej w formacie JPG, całego modelu i ważnych detali),
 • Przykładowe rysunki z projektu (2-3 pliki PDF),
 • Zdjęcie obiektu (min. 1 plik) lub grafikę koncepcyjną projektu.
 • Video – opcjonalnie
 • Dołącz następujące pliki za pośrednictwem aktywnego łącza (Dropbox, Dropzone, Dysk Google itp.) pliki: plik modelu .db1, modele  IFC projektu. //  tylko do użytku wewnętrznego, nie zostaną opublikowane!

Uwaga: JEŻELI dokonano modyfikacji systemowych, proszę dołączyć także:

 • bazę danych profili (profdb.bin),
 • bazę danych materiałów (matdb.bin),
 • bazę danych śrub (screwdb.db),
 • bazę danych zespołów śrub (assdb.db),
 • bazę danych zbrojeń (rebar_database.inp),
 • profile parametryczne (profitab.inp).

Uwaga: Zgłaszając model do konkursu, automatycznie dajesz firmom Construsoft oraz Trimble Solutions prawo do wykorzystania modelu w celach reklamowych.

Trimble / Construsoft zastrzega sobie prawo do odrzucenia modeli niespełniających powyższych wymagań


Więcej modeli

By zwiększyć swoje szanse na wygraną, możesz przesłać wiele różnych modeli.


Głosuj

Od 25 maja do 15 czerwca 2023, wszyscy mogą głosować na  kandydatury w poszczególnych kategoriach Tekla BIM Awards 2023. Można tego dokonać przyciskiem głosowania dla kandydatury.


Zwycięzca

Ogłoszenie zwycięzców nastąpi 21 czerwca 2023 roku na stronie internetowej konkursu.

Zwycięzcy wyłonieni w konkursie Tekla BIM Awards biorą udział w międzynarodowej edycji konkursu: Tekla Global BIM Awards 2024


Prawa i licencje

Przesyłając modele i obrazy (“Treść”) do Construsoft i Trimble (“Trimble”), wyrażasz zgodę na niniejsze warunkami. Obejmuje to zapoznanie się z informacją o ochronie prywatności Construsoft i polityką prywatności Trimble. Oświadczasz i gwarantujesz, że:

 • jesteś uprawniony do tego i udzielasz licencji Construsoft i Trimble na Treści takie, jak wskazano poniżej;
 • przesłanie takiej Treści nie narusza praw własności intelektualnej stron trzecich;
 • Twoje ujawnienie Treści nie narusza żadnych zobowiązań dotyczących poufności, które możesz mieć wobec osób trzecich.

Udzielasz Trimble i Construsoft niewyłącznej, wieczystej, światowej, wolnej od opłat i możliwej do przeniesienia licencji na używanie, reprodukowanie, tworzenie dzieł pochodnych, dystrybucję, modyfikację, publiczną prezentację i publiczną prezentację Twoich treści w celach marketingowych i demonstracyjnych sprzedaży. Produkty Trimble i / lub Tekla oraz w celu dalszego rozwoju produktów Trimble i Construsoft i / lub Tekla oraz powiązanych usług.
Zwycięzcy zostaną poinformowani osobiście.
Zwycięzcy są odpowiedzialni za opłacenie podatku dochodowego należnego od nagrody.
Nagrody nie będą wypłacane w gotówce.
Construsoft i Trimble nie ponoszą odpowiedzialności za niekompletne lub nieotrzymane zgłoszenia. Uczestnicy przesyłają wyłącznie kopie materiałów, a nie oryginały.
W przypadku jakiegokolwiek sporu decyzja Trimble/Construsoft jest ostateczna i nie podlega odwołaniu prawnemu.
Prosimy o zachowanie kopii niniejszych warunków w swojej dokumentacji.