Kokmeeuw

Construsoftbimawards - Kokmeeuw
Kategorie Projekty menšího rozsahu
Rok 2023
Země Benelux
Organizace Danilith
Partneři projektu Verhelst, Tekniq
Autor Rikkert
Spoluautoři Wesley Deschoemaeker, Evelien Vanthournout
Klient Bleijenberg
Místo stavby Terneuzen
Tags

Het project waar we aan hebben gewerkt is een huis waarbij alle prefab betonnen sandwich buitenmuren, prefab betonnen binnenmuren en prefab houten dak elementen uitgewerkt zijn met behulp van Tekla Structures. Wat dit project bijzonder maakt, is de gedetailleerde en nauwkeurige weergave van elk onderdeel. Bijvoorbeeld elke steen werd hierin exact gemodelleerd en dit stelde ons in staat om de stenen later gerobotiseerd te plaatsen in de prefabfabriek. Evenals de houtsecties konden via BTL-export naar de CNC verstuurd worden.

Een van de uitdagingen waar we mee te maken kregen, was het zoveel mogelijk gebruiksvriendelijk, geautomatiseerd en snel realiseren van alle onderdelen. Hiervoor werden verschillende plug-ins ontwikkeld en deze zijn nog steeds in verdere ontwikkeling voor vervolgstappen in de prefabricatie. We zijn in staat om een virtueel 3D-model van het huis te maken en alle relevante informatie, zoals afmetingen, attributen en materiaaleigenschappen, vast te leggen en gestructureerd te exporteren naar een IFC.

Het BIM-platform bood een gemeenschappelijke omgeving waarin alle partijen konden communiceren en samenwerken aan het ontwerp en de constructie van het huis. Hierdoor konden we conflicten en fouten in een vroeg stadium identificeren en oplossen, wat resulteerde in een efficiënter bouwproces.

Bovendien bood Tekla Structures geavanceerde tools voor het genereren van gedetailleerde tekeningen en lijsten. Ook hiervoor werden plug-ins ontwikkeld om dit nog sneller en systematisch voor elkaar te krijgen. Hierdoor konden we de productiviteit verhogen, de aankoop- en calculatiedienst bijstaan en tegelijkertijd de kwaliteit en veiligheid waarborgen.

Al met al heeft het gebruik van Tekla Structures als BIM-platform ons geholpen om het huisproject succesvol te realiseren. Het heeft ons in staat gesteld om complexe ontwerpen te beheren, de samenwerking te verbeteren en efficiënter te werken, wat resulteerde in een hoogwaardig eindresultaat.

The project we worked on is a house where all prefab concrete sandwich exterior walls, prefab concrete interior walls and prefab wooden roof elements have been developed using Tekla Structures. What makes this project special is the detailed and accurate representation of each part. For example, each brick was modeled exactly in this and this enabled us to place the bricks in a robotized manner in the prefab factory. As well as the wood sections, they could be sent to the CNC via BTL export.

One of the challenges we faced was making all parts as user-friendly, automated and fast as possible. Various plug-ins have been developed for this and are still under development for further steps in prefabrication. We are able to create a virtual 3D model of the house and record all relevant information, such as dimensions, attributes and material properties, and export it in a structured way to an IFC.

The BIM platform provided a common environment in which all parties could communicate and collaborate on the design and construction of the house. This enabled us to identify and resolve conflicts and errors at an early stage, resulting in a more efficient building process.

In addition, Tekla Structures provided advanced tools for generating detailed drawings and lists. Plug-ins have also been developed for this to achieve this even faster and systematically. This enabled us to increase productivity, assist the purchasing and calculation department, and at the same time guarantee quality and safety.

Overall, the use of Tekla Structures as a BIM platform helped us successfully realize the house project. It enabled us to manage complex designs, improve collaboration, and work more efficiently, resulting in a high-quality end result

Komentáře

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments