Postnord Helsingborg

Construsoftbimawards - Postnord Helsingborg
Kategorie Projekty veřejného zájmu
Rok 2022
Země Poland
Organizace Give Steel
Autor Give Steel
Místo stavby Helsingborg
Tags

Aby maksymalnie zoptymalizować nie tylko tonaż konstrukcji, ale również czas jej realizacji nasz zespół projektowy podszedł do projektowania statecznie. Zastosowaliśmy powtarzalność elementów konstrukcji stalowej, aby ułatwić pracę również działowi produkcji i montażystom.
Efektem wspólnych prac jest obiekt o powierzchni 13 863 m2 i masie całkowitej 563 ton, składający się z trzech części: biurowej, magazynowej oraz użytkowej.
Na prezentowaną konstrukcję stalową składają się, między innymi, uniwersalnie zaprojektowane iteracyjne kratownice, sztywna tarcza dachu oraz belki podstropowe wykonane z profili gorącowalcowanych HEB 900. Ściany systemowe zostały oparte na stali drugorzędnej.
Dookoła stropu należało zamodelować również szalunek tracony w postaci blachy stalowej.
To przykład dobrze przemyślanego projektu oraz roli jaką pełni BIM designer w optymalizowaniu nie tylko zużycia stali, ale również czasu poświęconego realizacji projektu
Nasz model przygotowywany był dla Postnord i zlokalizowany jest w miejscowości Helsingborg (Szwecja).

To optimize not only the tonnage of the structure but also the time of its full realization, our design team approached to the design strategically. We used the repeatability of steel structure elements to facilitate the work of the production department and montage team.
As a result, you can see an object with an area of 13,863 m2 and a total weight of 563 tons, consisting of three parts: office, warehouse, and utility.
The presented steel structure includes, among others, universally designed iterative trusses, a roof as a shear panel and slab beams made of hot-rolled HEB 900 profiles.
The stay-in-place formwork as a steel sheet had to be modelled around the slab too.
This is an excellent example of a well-thought-out project and the BIM designer’s role in optimizing not only steel consumption, but also realization time.
Our model was prepared for Postnord and is located in Helsingborg (Sweden).

Komentáře

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments