Stalowy hangar dużej rozpiętości

Construsoftbimawards - Stalowy hangar dużej rozpiętości
Kategorie Studentské projekty
Rok 2021
Země Poland
Organizace Politechnika Śląska
Autor Tobiasz Parkitny
Místo stavby Katowice

Przesłany model jest zwieńczeniem mojego projektu inżynierskiego. Zaprezentowany obiekt to stalowy hangar dużej rozpiętości. W toku projektowania zwymiarowane zostały – rama kratownicowa, podstawa słupa, styki montażowe oraz płatwie, schemat stężeń został obliczeniowo uwzględniony, natomiast nie zwymiarowano ich przekrojów. Na podstawie geometrii modelu wykonana została (niepełna) dokumentacja warsztatowa rysunków projektowanych elementów (część ze sporządzonych rysunków została załączona w zgłoszeniu konkursowym).

The submitted model is the final part of my engineering project. The presented facility is a large span steel hangar. In the course of designing, the – truss frame, column base, assembly joints and purlins were designed, bracing scheme was computationally taken into account, but their cross-sections were not dimensioned. Partail workshop documentation was prepared based on provided model (some of the drawings may be seen in the competition application).

Komentáře

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments