CTPark Amsterdam City

Construsoftbimawards - CTPark Amsterdam City
Category Industrial Projects
Year 2024
Country Benelux
Organization Reijrink Staalconstructie
Project partners Bouwbedrijf Vrolijk
Author Reijrink Staalconstructie
Place of construction Amsterdam
Tags Tekla StructuresTrimble ConnectSteel

De stadshub is ontworpen om de stedelijke last mile te verkorten. Het zal de oplossing zijn voor de toenemende drukte en het gebrek aan ruimte in en rondom onze hoofdstad. Met meer dan 220.000 m² aan duurzame totaaloplossingen en haar unieke locatie aan het Noordzeekanaal en de ringweg A10, biedt ALC alle ruimte voor nieuwe vormen van 100% emissievrij transport over land en water. Op de betonnen onderbouw monteerden wij circa 600 ton staal, ten behoeve van de kantoorverdiepingen. Het gaat voornamelijk om zware stalen liggers en kolommen, waarvan de eersten op circa 24 meter boven peil zijn geplaatst. In totaal realiseerden wij drie stalen balklagen: twee voor de verdiepingen en één voor het dak, waarop Vrolijks prefab betonbouw de kanaalplaten aanbracht.”

Zowel de kantoorverdiepingen, betonnen onderbouw als de warehouses zijn afgewerkt met stalen gevelbeplating. Voor de montage van deze gevelbeplating op het beton realiseerden wij een stalen achterconstructie. In totaal omvat onze opdracht zo’n 290 ton horizontale UNP-profielen, kokers en strippen, die middels een hoeklijnverbinding en DEMU-bevestigingsankers aan de betonconstructie zijn bevestigd.

De grootste hoeveelheid staal (1.700 ton) is echter verwerkt in de drie warehouses. Onze 12 meter hoge staalconstructie is gebouwd op een betontafel van 12 meter, waarmee de totale hoogte van de warehouses uitkomt op 24 meter. De staalconstructie bestaat voornamelijk uit samengestelde vakwerkspanten met HEA boven- en onderregels en kokerschoren. In totaal monteerden wij circa 150 moerspanten van 12 meter en 325 kinderspanten van 23 meter, waarvan de grootste spanten een hoogte van 5,60 meter hebben. Om deze spanten vanuit onze fabriek in Esbeek naar de bouwlocatie te vervoeren, werd speciaal transport ingezet. Uiteraard werd alles uitgewerkt in een BIM-model, het mooie hiervan is dat we van verschillende partijen 3D info krijgen die we kunnen implementeren in ons staalmodel. We kunnen op deze manier echt alles real live zien in het model. Dat maakt het modelleren een stuk makkelijker.

The city hub is designed to shorten the urban last mile. It will be the solution to the increasing crowds and lack of space in and around our capital. With more than 220,000 m² of sustainable total solutions and its unique location on the North Sea Canal and the A10 ring road, ALC offers plenty of space for new forms of 100% emission-free transport over land and water. We installed approximately 600 tons of steel on the concrete substructure for the office floors. This mainly concerns heavy steel beams and columns, the first of which are placed approximately 24 meters above level. We realized a total of three steel beam layers: two for the floors and one for the roof, on which Vrolijks prefab concrete construction applied the hollow-core slabs.”

The office floors, concrete substructure and the warehouses are finished with steel cladding. We created a steel substructure for mounting this cladding on the concrete. In total, our order includes approximately 290 tons of horizontal UNP profiles, tubes and strips, which are attached to the concrete structure by means of an angle connection and DEMU mounting anchors.

However, the largest amount of steel (1,700 tons) was processed in the three warehouses. Our 12 meter high steel structure is built on a 12 meter concrete table, bringing the total height of the warehouses to 24 meters. The steel structure mainly consists of composite trusses with HEA top and bottom beams and box braces. In total we installed approximately 150 nut trusses of 12 meters and 325 child trusses of 23 meters, of which the largest trusses have a height of 5.60 meters. Special transport was used to transport these trusses from our factory in Esbeek to the construction site. Of course, everything was worked out in a BIM model, the great thing about this is that we receive 3D information from various parties that we can implement in our steel model. This way we can really see everything live in the model. That makes modeling a lot easier.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments