Category winner in these countries:

D3 – 0311 – SO204

Construsoftbimawards - D3 – 0311 – SO204
Category Infrastructure Projects
Year 2023
Country Czech Republic
Organization AFRY CZ s.r.o.
Author Ing. Michal Marvan
Place of construction Česká republika
Tags

D3 – 0311 – SO204

Stavba se nachází v jižních Čechách na úseku dálnice D3, která spojuje Třebonín s Kaplicí.

Most je navržen jako monolitická předpjatá konstrukce o 5 polích. Celková délka mostu je 135,5 metrů. Rozpětí jednotlivých polí mostu jsou navržena 20,0 + 28,0 + 28,0 + 28,0 + 20,0 metrů. Most převádí dálnici. Každý směr dálnice je veden po jedné samostatné konstrukci mostu. Šířka jednoho mostu je 14,45 m a celková šířka obou konstrukcí je 29,1 m.

Most je založen na pilotách. Každou nosnou konstrukci v osách podpírají dva pilíře, které jsou s nosnou konstrukcí spojené vrubovým kloubem. Na opěrách je most uložen na ložiska.

Pro vytvoření všech potřebných výkresů a usnadnění práce bylo použito kombinace softwarů Rhino + Grasshopper + Tekla Structures. Konstrukce mostu byla zadávána parametricky pomocí Grasshopperu. Vyztužení jednotlivých částí konstrukcí bylo vytvořeno pomocí kombinace Grasshopper + Tekla Strutures. Výztuže jsou parametricky navázány na konstrukci a model výztuží včetně výkresů jsou vytváženy v programu Tekla Structures.

Na celý model se můžete podívat v CDE Trimble connect: odkaz pro zobrazení 3D modelu.

D3 – 0311 – SO204
(parametric design)

The structure is located in the South Bohemia region on the section of the D3 highway, which connects Třebonín with Kaplice.

The bridge is designed as a monolithic prestressed structure with 5 spans. The total length of the bridge is 135.5 meters. The spans of the individual bridge sections are 20.0 + 28.0 + 28.0 + 28.0 + 20.0 meters with total bridge length 122,3 m. Each direction of the highway is carried on a separate bridge structure. The width of one bridge is 14.45 m with total width of both structures 29.1 m.

The bridge is founded on piles. Each pier are made of two pillars connected to the supporting structure by a joint. The bridge is supported on bearings at the abutments.

The main focus of the entire project is the workflow used to create all the necessary drawings and facilitate design. The bridge was created using a combination of Rhino + Grasshopper + Tekla Structures software. The bridge structure was parametrically defined using Grasshopper. The reinforcement of individual structural elements was created using a combination of Grasshopper + Tekla Structures. The reinforcements are parametrically linked to the structure, and the reinforcement model, including the drawings, is generated in the Tekla Structures program.

You can view the entire model on CDE Trimble Connect: link to view 3D model

Leave your comment

1 Comment
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Marian Jan
1 year ago

grasshopper jede! super, drzim palce. je tam hodne veci co se da vyuzit. staci tomu venovat cas. dobra aplikace na liniove stavby.