DE KIEN KORTRIJK

Construsoftbimawards - DE KIEN KORTRIJK
Category Commercial Projects
Year 2023
Country Benelux
Organization RAES CONSTRUCT
Project partners Bureau Goddeeris Architecten Kortrijk
Author STEPHAN VANHECKE
Client DE KIEN
Place of construction NIJVERHEIDSKAAI 2 KORTRIJK
Tags

Project “De Kien” te Kortrijk is een renovatie van een oude loods naar een modern kantoorgebouw. De eerste fase van het project bestaat uit het volledig vernieuwen van de sheddaken. De tweede fase bestaat uit een nieuwbouw voor kantoren. Door 3D-metingen zijn we in staat om de bestaande muren en structuur met een grote nauwkeurigheid op te meten. Vanuit deze opmeting wordt vervolgens een BIM-model gemaakt en wordt de nieuwe structuur voor
de sheddaken en nieuwbouw verder uitgewerkt.

Het gebruik van de 3D-meting en het BIM-model zorgt ervoor dat we maximaal alles op voorhand prefab en op maat kunnen laten maken. Dit komt niet alleen de tijdwinst op de werf ten goede maar hierdoor worden veel conflicten op
voorhand uitgeklaard.

De bouwheer heeft voor de gevelafwerking gekozen voor Facade Grégale. Dit is een esthetisch geplooide staalplaat die door zijn vorm niet aanpasbaar is op de werf. Door deze plaat te integreren in het BIM-model kunnen we dit perfect afstemmen met zowel het buitenschrijnwerk als de uitlijning van het gebouw.

Project “De Kien” in Kortrijk is a renovation of an old warehouse into a modern office building. The first phase of the project consists of the complete renovation of the shed roofs. The second phase consists of a new office building.
Thanks to 3D measurements, we are able to measure the existing walls and structure with great accuracy. From these measurements, a BIM model is then created and the new structure for the shed roofs and new construction is further elaborated.

The use of the 3D measurement and the BIM model ensures that we can have everything as far as possible pre prefabricated and customised. Not only does this save time on site, it also clears up many conflicts in advance.
resolved in advance.

For the facade finish, the client chose Facade Grégale. This is an aesthetically pleated steel sheet which, due to its shape, is not adaptable on site. By integrating this sheet into the BIM model, we can match it perfectly with both the
external joinery and the alignment of the building.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments