De Zalmhaven

Construsoftbimawards - De Zalmhaven
Category Commercial Projects
Year 2022
Country Benelux
Organization Voortman Steel Construction
Project partners Dam & Partners Architecten, KAAN Architecten, Zonneveld ingenieurs , Geobest, Byldis, Civiele Technieken deBoer
Author Rene Pluimers
Co-authors Andre Robers
Client BAM Bouw en Techniek Grote projecten
Place of construction Rotterdam
Tags

– Opdrachtgever: Zalmhaven CV (AM b.v. en AmvestVastgoed b.v.)
– Aannemer: BAM Bouw en Techniek Grote projecten, Bunnik
– Architect ‘high-rise’: Dam & Partners Architecten, Amsterdam
– Architect ‘mid-rise’: KAAN Architecten, Rotterdam
– Ontwerpend constructeur: Zonneveld ingenieurs b.v., Rotterdam
– Coördinerend constructeur: BAM Advies & Engineering, Bunnik
– Geotechnisch adviseur: Geobest, Vianen
– Leverancier prefab: Byldis, Veldhoven
– Leverancier hijsloods: Civiele Technieken deBoer, Nieuwegein
– Leverancier staalconstructie: Voortman Steel Construction, Rijssen

– Eerste ontwerp: 2004
– Proefpaal: januari 2018
– Start heiwerk: oktober 2018
– Start ruwbouw: maart 2019
– Start prefab 5e: januari 2020
– Oplevering: maart 2022

High-rise:
– 1 toren, 215 m hoog
– DAM & Partners Architecten
– 242 appartementen/penthouses
– Restaurant

Mid-rise:
– 2 torens, 70 m hoog
– KAAN architecten
– 196 appartementen
– 33 stadswoningen
– Parkeergarage

Dam & Partners Architecten
Dam & Partners is verantwoordelijk voor het ontwerp van De Zalmhaven I. De architecten van Dam & Partners onderzoeken in hun werk de raakvlakken van het voorzien in de behoeften van de mens, het creëren van verwondering en het strelen van het oog. Bekende projecten van Dam & Partners zijn het Muziektheater en Gemeentehuis in Amsterdam, de European Patent Office in Rijswijk en de Maastoren in Rotterdam.

KAAN Architecten
KAAN Architecten zit achter het ontwerp van De Zalmhaven II, III en de herenhuizen. KAAN Architecten is een multidisciplinair bureau gevestigd in Rotterdam, dat bouwt op expertise uit de architectuur, urbanisme, grafisch ontwerp, bouwkunde en landschapsontwerp. Bekende projecten van KAAN Architecten zijn onder andere het Nederlands Forensisch Instituut in Den Haag, de Hoge Raad in Den Haag en de Rechtbank in Amsterdam.

– Building the present, creating the future
– Binnenstedelijk bouwen is altijd complex

Woontoren De Zalmhaven van 215 meter in Rotterdam opgeleverd
In het Scheepvaartkwartier is De Zalmhaven de nieuwe blikvanger aan de Rotterdamse skyline. Het project is in maart 2022 opgeleverd en omvat in totaal 485 woningen, commerciële voorzieningen en parkeervoorzieningen. Op de bovenste verdieping bevindt zich een restaurant met een prachtig uitzicht over Rotterdam en ver daarbuiten. De Zalmhaven is een nieuwbouwproject in het hart van Rotterdam. Het project is ontwikkeld door Zalmhaven CV, een samenwerkingsverband van gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM en (gebieds)ontwikkelaar en investment manager Amvest. Het project is gerealiseerd door BAM Bouw en Techniek – Speciale Projecten.

De Zalmhaven (het project) bestaat uit ongeveer 485 hoogwaardige appartementen, verdeeld over een complex met drie torens: De Zalmhaven I, ontworpen door Dam & Partners, en De Zalmhaven II en III, ontworpen door KAAN architecten. De Zalmhaven I, met 256 appartementen, is met 215 meter het hoogste gebouw van de Benelux. De Zalmhaven II en III, beiden tevens 70 meter hoog, ontspringen uit een solide plint met duidelijk gemarkeerde ingangen. In deze torens, die deels aan het nieuw in te richten openbare park aan de Gedempte Zalmhaven liggen, worden 196 appartementen en 33 eengezinswoningen gerealiseerd in de koop- en huursector. Voor bewoners is er een grote gedeelde tuin op het dak, een parkeergarage en mogelijk een uitkijkplatform met een eersteklas uitzicht over Rotterdam.

De Zalmhaven is met uiterste zorg ontworpen. Zo was het uitgangspunt bij het ontwerp van de plint – de ’gevel’ die vanaf de straat het best zichtbaar is – dat het uiterlijk hiervan levendigheid toevoegt aan het straatbeeld. Zo komen er in de plint voordeuren van de stadswoningen en entrees van de appartementen, naast de mogelijke entrees van kantoren en commerciële voorzieningen. Ook zijn er terrassen en balkons aan de straat- en parkzijde gerealiseerd. Deze en andere facetten versterken de levendigheid en de beleving van het gebied in het Scheepvaartkwartier. Het ontwerp van De Zalmhaven kent nog enkele andere noemenswaardigheden. Zo heeft de witte rasterfaçade betrekking op de traditionele, sobere architectuur van de scheepswerf. Het raster is bovendien een bindend motief, dat de verschillende blokken tot een uniek geheel verbindt. De voetafdruk van elke toren is een gespleten en verschoven vierkant, waardoor er meer hoeken en een interessant scala aan woningen in verschillende groottes ontstaan, allemaal met hoekvensters die een verbluffend uitzicht bieden.

Op een unieke wijze realiseren wij de De Zalmhaven I
Om de hoogste wolkenkrabber van de Benelux te bouwen, heeft BAM, samen met Civiele technieken de Boer, een hijsloods ontwikkeld. Een soort fabriekshal op vier poten, voorzien van twee bovenloopkranen, die de mensen op de bouwplaats een veilige, geconditioneerde werkomgeving biedt. Elke week – als er weer een verdieping van De Zalmhaven gereed was – werd de hijsloods omhoog gevijzeld.

Hoogste gebouw van Nederland en de Benelux
De Zalmhaventoren telt 61 verdiepingen en is het hoogste gebouw van Nederland en de Benelux. Op de 203 meter hoge woontoren staat een 12 meter hoge mast, een architectonische afwerking, waardoor de totale hoogte 215 meter wordt. In de toren zullen circa 260 appartementen worden opgenomen, in de twee lagere torens 192 appartementen en 33 eengezinswoningen. Verder bestaat het Zalmhavencomplex uit 1.380 m2 kantoren, 950 m2 horeca en voorzieningen, 456 parkeerplaatsen en 35 opstelplaatsen voor motoren en scooters. De bouw van De Zalmhaven is in ruim 3,5 jaar bouwtijd afgerond. Om zoveel mogelijk rekening te houden met de omgeving en vanwege de bouwveiligheid is gekozen voor een geprefabriceerde constructie. De Zalmhaven is de hoogste prefab-toren ter wereld.

Werkzaamheden Voortman Steel Construction
Het project zalmhaven is in 2 verschillende bouwdelen opgesplitst, dit zijn de mid-rise en de high-rise. De mid-rise zijn de 2 ‘lage’ woontorens II en III van zo’n 70 meter hoogte en de High-Rise toren I van 215 meter hoogte, inclusief de mast. Voor de Mid-Rise hebben we diverse ‘losse’ constructies uitgewerkt voor bijvoorbeeld luifels, patio’s, bordessen inclusief kooiladders en sfb-liggers voor de vloerconstructie. Onderaan de high-rise hebben wij constructies geleverd voor onder andere:

– een glasdak in de lobby, waar ook een tijdelijke constructie werd gemonteerd voor een steiger voor het afwerken van de gevels;
– een luifel met glasdak bestaande uit samengestelde profielen, waarbij de verbindingsdetails zo onzichtbaar mogelijk moesten worden uitgevoerd;
– het Parkkantoor, een 5-laagse constructie met koppelingen aan prefab-kolommen en voorzieningen voor de kanaalplaatvloeren;
– en ten slotte een Atriumkap met glasdak die tussen het parkkantoor en de High-Rise is gebouwd. Dit deel kon gemonteerd worden nadat de hijsloods weer volledig gezakt en gedemonteerd was.

Dan de ‘top’ van de High-Rise:
– Met op de 52 t/m de 55e verdieping gevelconstructies geleverd voor de Penthouses.
– Op de 57e t/m 59e verdieping een constructie met staalplaat-betonvloeren ten behoeve van het restaurant. Deze constructie is gebouwd rondom een prefab-betonkern voor de trappen en liften. De prefab betonnen constructiekern is vanaf deze verdiepingen smaller, waardoor er ook een constructie moest worden bedacht voor het verankeren van de hijsloods, zodat deze tot op het hoogste niveau stabiel gehouden kon worden. Verder zijn er in nauwe samenspraak met diverse partijen voorzieningen getroffen voor installaties, trappen, vliesgevels en op het dak op de 59e verdieping een constructie voor een glazenwas-installatie. Bij deze constructie moest er rekening worden gehouden met de maximale vijzelslagen van de hijsloods. Hierdoor was er een deling nodig in de kolommen die zo onzichtbaar mogelijk uitgevoerd is uitgevoerd d.m.v. inwendige stalen platen met tapgat gaten en platverzonken bouten.
– Als laatste de ‘kroon’, een 3-laagse installatieruimte met daar bovenop nog een mast t.b.v. antennes. Deze constructie met staalplaat-betonvloeren is voorzien van de nodige sparingen voor de diverse installaties en kooiladders die in eerste instantie tijdelijk zijn dichtgelegd om het werk op deze vloeren veilig te kunnen uitvoeren. Het bijzondere aan de staalconstructie van de kroon is dat als eerste de dakconstructie inclusief vloeren en vliesgevels is gemonteerd op het dak van het restaurant en deze vervolgens omhoog is gevijzeld, waarbij de kolommen voor de onderliggende verdieping d.m.v. een scharnierverbinding mee omhoog werden getrokken. Dit werd zo voor 3 verdiepingen herhaald, zodat de ‘kroon’ door het deels gedemonteerde dak van de hijsloods werd geduwd om zo de hoogte van 215 meter te bereiken. Hierna liet men de hijsloods langzaam richting de begane grond zakken en kon de tijdelijke constructie voor het verankeren van de hijsloods worden gedemonteerd en in kleine delen via de liften worden afgevoerd.

BIM toepassingen:
– Data uitwisseling middels IFC,BCF,NWC en bronbestanden in het kader van de Open-BIM werkwijze.
– Issue Management, persoonlijk tijdens BIM sessies
– Uitwisselingsplatform Docstream
– Sparingsopgave dient te geschieden volgens de USO
– Verantwoordelijkheden volgens demarcatie
– Vereiste data volgens WP-006 – BIM Protocol
– NL-SfB CODERING
– Interne modelvalidatie met solibri
– Proactieve houding met betrekking tot naleving en zelfcontrole modelleerafspraken

– Client: Zalmhaven CV (AM b.v. en AmvestVastgoed b.v.)
– Contractor: BAM Bouw en Techniek Grote projecten, Bunnik
– Architectural high-rise: Dam & Partners Architecten, Amsterdam
– Mid-rise architect: KAAN Architecten, Rotterdam
– Structural design engineer: Zonneveld ingenieurs b.v., Rotterdam
– Coordinating structural engineer: BAM Advies & Engineering, Bunnik
– Geotechnical consultant: Geobest, Vianen
– Prefab supplier: Byldis, Veldhoven
– Supplier of hoisting shed: Civiele Technieken deBoer, Nieuwegein
– Supplier of steel structure: Voortman Steel Construction, Rijssen

– First design: 2004
– Test pile: January 2018
– Start of pile driving: October 2018
– Start of structural work: March 2019
– Start prefabrication: January 2020
– Completion: March 2022

High-rise:
– 1 tower, 215 m high
– DAM & Partners Architecten
– 242 apartments/penthouses
– The restaurant

Mid-rise:
– 2 towers, 70 m high
– KAAN architecten
– 196 flats
– 33 town houses
– Parking garage

Dam & Partners Architects
Dam & Partners is responsible for the design of De Zalmhaven I. In their work, the architects of Dam & Partners investigate the interfaces between meeting people’s needs, creating amazement and pleasing the eye. Well-known projects by Dam & Partners are the Muziektheater and Gemeentehuis in Amsterdam, the European Patent Office in Rijswijk and the Maastoren in Rotterdam.

KAAN Architects
KAAN Architecten is behind the design of De Zalmhaven II, III and the mansions. KAAN Architecten is a multidisciplinary office based in Rotterdam, which builds on expertise from architecture, urbanism, graphic design, engineering and landscape design. Well-known projects by KAAN Architecten include the Netherlands Forensic Institute in The Hague, the Supreme Court in The Hague and the Court in Amsterdam.

– Building the present, creating the future
– Building inner-city is always complex

Residential tower De Zalmhaven of 215 meters completed in Rotterdam
In the Scheepvaartkwartier, De Zalmhaven is the new eye-catcher on the Rotterdam skyline. The project was completed in March 2022 and comprises a total of 485 homes, commercial facilities and parking facilities. On the top floor there is a restaurant with a beautiful view over Rotterdam and beyond. The Zalmhaven is a new construction project in the heart of Rotterdam. The project was developed by Zalmhaven CV, a partnership between area and real estate developer AM and (area) developer and investment manager Amvest. The project was realized by BAM Bouw en Techniek – Special Projects.

The Zalmhaven (the project) consists of approximately 485 high-quality apartments, spread over a complex with three towers: De Zalmhaven I, designed by Dam & Partners, and De Zalmhaven II and III, designed by KAAN architects. Zalmhaven I, with 256 apartments, is the tallest building in the Benelux at 215 meters. Zalmhaven II and III, both 70 meters high, rise from a solid plinth with clearly marked entrances. In these towers, which are partly located on the new public park on the Gedempte Zalmhaven, 196 apartments and 33 single-family homes are being built in the owner-occupied and rental sector. For residents there is a large shared garden on the roof, a parking garage and possibly a viewing platform with a first-class view over Rotterdam.

The Zalmhaven has been designed with the utmost care. For example, the starting point for the design of the plinth – the ‘facade’ that is best visible from the street – was that its appearance adds liveliness to the streetscape. For example, in the plinth there will be front doors to the town houses and entrances to the apartments, in addition to possible entrances to offices and commercial facilities. Terraces and balconies have also been realized on the street and park side. These and other facets enhance the liveliness and experience of the area in the Scheepvaartkwartier. The design of De Zalmhaven has a few other things worth mentioning. The white grid facade, for example, refers to the traditional, sober architecture of the shipyard. The grid is also a binding motif that connects the different blocks into a unique whole. The footprint of each tower is a split and shifted square, creating more corners and an interesting array of residences of various sizes, all with corner windows offering stunning views.

We realize the De Zalmhaven I . in a unique way
In order to build the tallest skyscraper in the Benelux, BAM has developed a lifting shed together with Civiele techniques de Boer. A kind of factory hall on four legs, equipped with two overhead cranes, which offers the people on the construction site a safe, conditioned working environment. Every week – when another floor of De Zalmhaven was ready – the lifting shed was jacked up.

Tallest building in the Netherlands and the Benelux
The Zalmhaventoren has 61 floors and is the tallest building in the Netherlands and the Benelux. The 203 meter high residential tower has a 12 meter high mast, an architectural finish, making the total height 215 meters. Approximately 260 apartments will be built in the tower included, in the two lower towers 192 apartments and 33 single-family homes. The Zalmhaven complex also consists of 1,380 m2 of offices, 950 m2 of catering and facilities, 456 parking spaces and 35 parking spaces for motorcycles and scooters. The construction of De Zalmhaven was completed in just over 3.5 years. In order to take the environment into account as much as possible and for building safety reasons, a prefabricated construction was chosen. The Zalmhaven is the tallest prefab tower in the world.

Activities Voortman Steel Construction
The salmon harbor project is divided into 2 different building parts, these are the mid-rise and the high-rise. The mid-rise are the 2 ‘low’ residential towers II and III of about 70 meters high and the High-Rise tower I of 215 meters, including the mast. For the Mid-Rise we have developed various ‘loose’ constructions for, for example, canopies, patios, platforms including cage ladders and sfb beams for the floor construction. At the bottom of the high-rise we have supplied constructions for, among other things:

– a glass roof in the lobby, where a temporary construction was also mounted for a scaffolding to finish the facades.
– a canopy with a glass roof consisting of composite profiles, whereby the connecting details had to be made as invisible as possible.
– the Parkkantoor, a 5-layer construction with connections to prefab columns and facilities for the hollow-core slab floors.
– and finally an Atrium roof with a glass roof that was built between the park office and the High-Rise. This part could be mounted after the hoisting shed had been completely lowered and dismantled.

Then the ‘top’ of the High-Rise:
– With facade constructions supplied for the Penthouses on the 52 to 55th floors.
– On the 57th to 59th floors a construction with steel plate-concrete floors for the restaurant. This construction is built around a prefab concrete core for the stairs and lifts. The prefab concrete construction core is narrower from these floors, so that a construction had to be devised for anchoring the hoisting shed, so that it could be kept stable up to the highest level. Furthermore, in close consultation with various parties have made provisions for installations, stairs, curtain walls and a construction for a window cleaning installation on the roof on the 59th floor. With this construction, the maximum jack strokes of the hoisting shed had to be taken into account. As a result, a division was necessary in the columns, which was carried out as invisibly as possible by means of. internal steel plates with tapped holes and countersunk bolts.
– Finally, the ‘crown’, a 3-layer installation room with a mast on top for antennas. This construction with steel plate-concrete floors is provided with the necessary recesses for the various installations and cage ladders that were temporarily closed in the first instance in order to be able to carry out work on these floors safely. The special feature of the crown’s steel construction is that the roof construction, including floors and curtain walls, was first mounted on the roof of the restaurant and then jacked up, whereby the columns for the underlying floor were mounted by means of a screw. a hinge connection were pulled up. This was repeated for 3 floors, so that the ‘crown’ was pushed through the partly dismantled roof of the lifting shed to reach the height of 215 meters. After this, the hoisting shed was slowly lowered towards the ground floor and the temporary construction for anchoring the hoisting shed could be dismantled and removed in small parts via the lifts.

BIM applications:
– Data exchange by means of IFC, BCF, NWC and source files within the framework of the Open BIM method.
– Issue Management, personally during BIM sessions
– Exchange platform Docstream
– Specification should be done according to the USO
– Responsibilities according to demarcation
– Required data according to WP-006 – BIM Protocol
– NL-SfB CODING
– Internal model validation with solibri
– Proactive attitude with regard to compliance and self-checking of modelling agreements

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments