Wiata obsługi podróżnych

Construsoftbimawards - Wiata obsługi podróżnych
Kategorie Sport und Erholung
Jahr 2023
Land Poland
Organisation SPK Łukasz Sowa Projektowanie Konstrukcji
Verfasser Izabela Kowalczyk, Dawid Kubacki
Mitverfasser Jakub Miszczak
Ort des Bauwerkes Woźniki
Tags

Konstrukcję wiaty stalowej stanowi pięć dwuwspornikowych dźwigarów w kształcie litery „T”. Słupy ram z rur kwadratowych obrócone są pod kątem 30 stopni względem całej konstrukcji. Dźwigary przechodzą przez wybrane pola płatwi kratowych i są z nimi połączone za pomocą śrub. Całość usztywniona jest układem stężeń połaciowych poprzecznych i podłużnych. Dach wiaty jest dwuspadowy, z symetrycznym spadkiem ukształtowanym do środka. W głowicy słupów znajdują się otwory odwadniające.
Wymiary konstrukcji w rzucie z góry to 34,80 x 7,10 m. Rozstaw ram wynosi 8,30 m, a wysokość wiaty jest równa 5,31 m.

Steel shelter structure consists of five two-cantilever T-shaped girders. The columns made of square hollow sections are rotated a tan angle 30 degrees in relations to the entire structure. The girders pass through selected truss sections and are connected with purlings using bolts. The whole structure is stiffened with a system of transverse and longitudinal roof braces. The roof of the shelter is gable, with a symmetrical slope shaped to the center. There are drainage holes in the columns heads.
The dimensions of the structure in plan view are 34.80 x 7.10 m. The spacing of the frames is 8.30 m and the height of the shelter is 5.31 m.

Hinterlasse ein Kommentar

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments