Wiata obsługi podróżnych

Construsoftbimawards - Wiata obsługi podróżnych
Category Small Scale Projects
Year 2023
Country Poland
Organization SPK Łukasz Sowa Projektowanie Konstrukcji
Author Izabela Kowalczyk, Dawid Kubacki
Co-authors Jakub Miszczak
Place of construction Woźniki
Tags

Konstrukcję wiaty stalowej stanowi pięć dwuwspornikowych dźwigarów w kształcie litery „T”. Słupy ram z rur kwadratowych obrócone są pod kątem 30 stopni względem całej konstrukcji. Dźwigary przechodzą przez wybrane pola płatwi kratowych i są z nimi połączone za pomocą śrub. Całość usztywniona jest układem stężeń połaciowych poprzecznych i podłużnych. Dach wiaty jest dwuspadowy, z symetrycznym spadkiem ukształtowanym do środka. W głowicy słupów znajdują się otwory odwadniające.
Wymiary konstrukcji w rzucie z góry to 34,80 x 7,10 m. Rozstaw ram wynosi 8,30 m, a wysokość wiaty jest równa 5,31 m.

Steel shelter structure consists of five two-cantilever T-shaped girders. The columns made of square hollow sections are rotated a tan angle 30 degrees in relations to the entire structure. The girders pass through selected truss sections and are connected with purlings using bolts. The whole structure is stiffened with a system of transverse and longitudinal roof braces. The roof of the shelter is gable, with a symmetrical slope shaped to the center. There are drainage holes in the columns heads.
The dimensions of the structure in plan view are 34.80 x 7.10 m. The spacing of the frames is 8.30 m and the height of the shelter is 5.31 m.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments