DOPRAVNÍKOVÝ MOST PS3/UKV MOKRÁ

Construsoftbimawards - DOPRAVNÍKOVÝ MOST PS3/UKV MOKRÁ
Category Student Projects
Year 2024
Country Czech Republic
Organization FAST VUT Brno / ALLCONS Industry s.r.o.
Project partners ALLCONS Industry s.r.o.
Author Radim Filip, Natálie Dreslerová
Place of construction Závod Vápenka Mokrá
Tags Tekla StructuresSteel

Model byl vytvořen jako vizuální podklad pro projekt posouzení stavu stávající konstrukce mostu pod vedením firmy ALLCONS Industry s.r.o. Most slouží jako podpůrná konstrukce dopravníkového pásu, jehož funkce je přemístění materiálu (vápence) ze spodní přesypné stanice PS3 do horní stanice UKV. Skládá se ze tří příhradových prostorových konstrukcí – most A, B a C. Na koncích vnějších částí jsou mosty uloženy na objekty přesypných stanic a uprostřed jsou uloženy na kyvné stojky. Samotný dopravníkový pás je uložen kloubově na příčníky příhradových mostů a je přístupný z obslužné lávky kryté roštem. Celková délka konstrukce je cca 108,5 m s půdorysnou vzdáleností krajních podpor cca 102 m a převýšením 23 m.
Jako podklad k vytvoření modelu byla použita původní projektová dokumentace z roku 1966 a osobní vizuální prohlídka se zaměřením současného stavu konstrukce. Veškeré nosné prvky příhradoviny jsou původně navrženy z oceli 11 373, pro účely modelu a dále do statického výpočtu byla rovnocenně použita ocel S235.

The model was created as a visual basis for the project assessing the condition of the existing bridge structure under the supervision of Allcons Industry s.r.o. the brigde serves as a supporting structure for a conveyor belt system, which trasports material (limestone) from the lower transfer station PS3 to the upper station UKV. It consist of three truss spatial structures – bridge A, B and C. At the ends of the outer parts the brigdes are supported by the transfer stations and in the middle they are supported by pivoting columns. The conveyor belt is hinged to the crossbeams and is approachable from a servise footbrigde. The total lenght of the structure is approx. 108.5 meters with a plan distance between the outer supports of about 102 meters and a superelevation of 23 meters.
The original project documentation from 1966 and a personal visual inspection to determine the current condition were used as a basis for creating the model. All load-bearing truss members were originaly designed using 11 373 steel, however for the purposes of the model and subsequent structural calculations was equivalently used steel 235.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments