Asymetrická zavěšená lávka pro pěší a cyklisty v Radotíně

Construsoftbimawards - Asymetrická zavěšená lávka pro pěší a cyklisty v Radotíně
Categoría Proyectos de interés público
Año 2023
País Czech Republic
Organización EXCON, a.s.
Autor Ing. arch. Josef Pleskot, Ing. Vladimír Janata, CSc.
Coautores Ing. Jiří Lahodný, Ph.D., Ing. Jan Pecina
Cliente městská část Praha 16 – Radotín
Lugar de construcción Radotín

Nová 110 m dlouhá lávka přes Berounku je zavěšena na jednodříkovém asymetrickém pylonu, který je kloubově uložen přímo na horním pasu příhradové konstrukce. Originální řešení vzniklo na základě přání architekta Pleskota, který byl i autorem architektonického a urbanistického řešení původní betonové lávky, kterou nová lávka nahradila.

The new 110 m long footbridge over the Berounka River is suspended on a single-truss asymmetrical pylon, which is hinged directly on the upper flange of the truss structure. The original solution was created on the basis of the wishes of the architect Pleskot, who was also the author of the architectural and urban design of the original concrete footbridge, which the new footbridge replaced.

Deje su comentario

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments